Marek Jać (ur.1958 r. Lublin) - architekt, urbanista, absolwent  studiów magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu gospodarki przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej

 W latach 2003-2014 członek Izby Urbanistów

 

 główny specjalista w urzędzie wojewódzkim: 

(weryfikacja w zakresie zgodności z prawem uchwał z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego jst, projekty decyzji wzzt na terenach zamkniętych).


Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (443)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (9)
2%

mało interesujący (13)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 514    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (275)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (28)
8%

nieudolne naśladownictwo (69)
19%

Całkowita liczba głosów: 372