2015-06-01 22:59

"Zróbmy sobie…seminarium"

Jedno z ostatnio „ukonstytuowanych” środowisk poizbowych urbanistów wpadło na pomysł zorganizowania m.in. dla swoich członków (50% zniżka) seminarium:

Ramowa tematyka seminarium:

Naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego (w tym: technika prawodawcza; tzw. mieszane przeznaczenia terenu; zasady obsługi komunikacyjnej, w tym problematyka dróg wewnętrznych; pojęcie zgodności planu miejscowego ze studium).

Tryb sporządzania planu miejscowego (w tym: zmiana planu miejscowego, dokumentacja prac planistycznych, naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego, ponawianie czynności proceduralnych, uchwalanie planu miejscowego).

Na wszelki wypadek zajrzałem do STATUTU  tej struktury:

 § 1.

  1. Stowarzyszenie (…), zwane w dalszych postanowieniach niniejszego statutu Stowarzyszeniem, zrzesza osoby wykonujące zawód urbanisty.
  2. Wykonywanie zawodu  urbanisty  polega  na  projektowaniu  zagospodarowania przestrzeni  w  skali  regionalnej  i  lokalnej,  zgodnie  z  wymaganiami  ładu  przestrzennego, ochrony wartości architektonicznych i krajobrazowych, z wymaganiami ochrony środowiska, racjonalności struktur osadniczych i sieci infrastruktury oraz na edukacji w tym zakresie.

(…)

Zastanawiam się, czy podmiot opisany w Statucie to na pewno ten sam, dla którego organizowane  jest seminarium – niestety, wychodzi mi, że nie bardzo. Nie wykluczam jednak, że mogę się mylić…

PS. Jeśli jednak to prawda, że takie "urbanistyczne abecadło" jest tematem seminarium kierowanego do "osób wykonujących zawód urbanisty" to raczej trudno się dziwić, że przestrzeń wygląda tak jak wygląda...

—————

Powrót


Skomentuj

Data: 2015-06-07

Dodał: Urbanista

Tytuł: WA

Akurat w tym wypadku tematyka jest bardzo trafna. Zgadzam sie ze powinno byc to abecadło dla wykonujących zawód ale wszystko przez luki prawne i brak standardów i wiele innych problemów powoduje że takie fundamentalne sprawy wymagają długich dyskusji i szkoleń.

Odpowiedz

—————

Data: 2015-06-07

Dodał: Kontrurbanista

Tytuł: Re:WA

Bez znajomości tak fundamentalnych spraw nie powinno się wykonywać zawodu urbanisty - niezależnie od rzeczywistych przyczyn takiej nieznajomości.
Bez znajomości tak fundamentalnych spraw nie da się wykonywać zawodu urbanisty.

Odpowiedz

—————

Data: 2015-06-15

Dodał: Franek

Tytuł: teoretycznie tak

Teoretycznie ma Pan rację, ale tylko teoretycznie. Myślę, że każdy z urbanistów pracujących na terenie różnych województw to potwierdzi, że nie ma spójności w działaniu organów nadzoru w poszczególnych województwach. Mało tego.. to co dzisiaj jest zgodne z prawem, za pół roku już jest naruszeniem prawa. To co w jednym województwie uznawane jest za rażące naruszenie prawa to w innym może nie stanowić podstaw do rozstrzygnięcia nadzorczego. Sensem takiego szkolenia jest bycie na bieżąco. Oczywiście zawsze można zadzwonić do UW i wyjaśnić wątpliwość, choć pracownicy nie chętnie dają coś na piśmie bo sami mają świadomość, ze za chwile może być inaczej. Reasumując, nie doszukiwałbym się tu problemu po stronie urbanistów (choć nie przeczę, że takie istnieją) - myślę, że problem leży po stronie urzędów wojewódzkich i pracowników tych instytucji.

Odpowiedz

—————

Data: 2015-06-22

Dodał: Kontrurbanista

Tytuł: Re:teoretycznie tak

>>Sensem takiego szkolenia jest bycie na bieżąco.<<
Od 1993 r. weryfikuję plany zagospodarowania przestrzennego i przez cały ten czas znajduję te same błędy w zapisach planistycznych i procedurach sporządzania planów. Trudno mi się pogodzić z poglądem, że "że problem leży po stronie urzędów wojewódzkich i pracowników tych instytucji".
A propos szkoleń - jeśli przyjmujemy, że mają sens to przecież ktoś musi posiadać jednak wystarczającą wiedzę planistyczną aby takie szkolenia dla uprawnionych urbanistów prowadzić - któż to taki, że posiadł takie "szkoleniowe" umiejętności - czyżby jacyś "inni" uprawnieni urbaniści, którzy "są na bieżąco"? Jak to możliwe, że jedni "uprawnieni urbaniści" są uprawnieni do szkolenia innych "uprawnionych" kolegów (i koleżanki) a pozostali "uprawnieni" nie posiadają takiej zdolności?

Odpowiedz

—————

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379