2012-12-02 21:37

Planistyczne vademecum

Obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opisuje procedury formalno-prawne związane z tworzeniem dokumentów planistycznych, opiniowaniem i uzgadnianiem projektów tych dokumentów, nadzorem wojewody nad procesem ich uchwalania, kontrolą sądowo-administracyjną w zakresie planowania przestrzennego czy z lokalizacją inwestycji na terenie gminy.

Z oczywistych względów, opis ten ma wyłącznie formę tekstu, ponadto zredagowanego typowym dla ustaw hermetycznym językiem prawnym.  

Portal kontrurbanista podjął autorską próbę „rozhermetyzowania” tych zapisów poprzez zobrazowanie wymienionych wyżej procedur odpowiednimi ideogramami - od 1 grudnia br., w zakładce Vademecum umieszczane są sukcesywnie kolejne ideogramy.

—————

Powrót


Skomentuj

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz


Ankieta

Oceń pomysł

bardzo interesujący (2)
33%

interesujący (0)
0%

nie mam zdania (2)
33%

nieinteresujący (2)
33%

Całkowita liczba głosów: 6

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379