2012-02-24 19:45

Rzeczyznawcy

W dniu 22 lutego 2012 r. na stronie internetowej Polskiej Izby Urbanistów umieszczono następującą informację:

„W dniu 28 stycznia 2012 r., w trakcie uroczystego posiedzenia Krajowej Rady Polskiej Izby Urbanistów, Prezes Krajowej Rady PIU Jacek Sztechman wręczył dokumenty potwierdzające nadanie tytułu "Rzeczoznawca Polskiej Izby Urbanistów". Certyfikat, uchwałę Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Urbanistów oraz pieczątkę imienną otrzymało łącznie 7 członków PIU, którzy pomyślnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne prowadzone przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.

W myśl uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Urbanistów Nr 16/2008 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu "Rzeczoznawca Polskiej Izby Urbanistów":
Rzeczoznawca Polskiej Izby Urbanistów jest osobą rekomendowaną przez Polską Izbę Urbanistów do występowania w charakterze biegłego w postępowaniach cywilnym, karnym i administracyjnym oraz do wykonywania opinii na rzecz organów wymiaru sprawiedliwości, organów administracji publicznej, jednostek organizacyjnych i osób fizycznych.(…)”

Na marginesie tej znakomitej informacji warto wspomnieć o „rzeczyznawcach” - wprawdzie nieformalnej ale już od pewnego czasu funkcjonującej, grupie „znawców rzeczy” tj. planowania przestrzennego.

Ponieważ działalność „rzeczyznawców” jest na bieżąco i obszernie relacjonowana przez media i powszechnie dostępna, tutaj tylko kilka cytatów:  

I

"(…) W trakcie dyskusji nad planem zawisły czarne chmury. Radny (…) wnioskował, by radni głosowali prawie 300 poprawek wniesionych przez mieszkańców. Oznaczałoby to wielogodzinne obrady lub rezygnację z uchwalenia planu w tej kadencji. Ostatecznie (…) z pomysłu się wycofał, pozostając jedynie przy kilku poprawkach. (…)."

II

"(…) w imieniu komisji i klubu składam poprawkę polegającą na wprowadzeniu zapisu, że dopuszcza się tymczasowo odprowadzanie ścieków do zbiorników szczelnych, do czasu zbudowania kanalizacji na terenach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.

(…) Ostatecznie plan został przyjęty właśnie z poprawką dopuszczającą budowanie przy domach jednorodzinnych szamb, do czasu zbudowania (…) kanalizacji.(…)"

III

"(…) JAK WŁADZE GMINY MOGĄ PRZECIWDZIAŁAĆ TYM ZŁYM TENDENCJOM:

Nie wyznaczać niepotrzebnych terenów pod zabudowę, a jeżeli już zastały wyznaczone, to blokować ich zainwestowanie poprzez np. nie uzbrajanie tych terenów (…)"

 

 

 

—————

Powrót


Skomentuj artykuł

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


Ankieta

Oceń artykuł

bardzo interesujący (2)
40%

interesujący (1)
20%

nie mam zdania (1)
20%

nieinteresujący (1)
20%

Całkowita liczba głosów: 5


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379