2013-06-10 00:34

Planistyczne ingrediencje

Co to znaczy: być urbanistą uprawnionym? Przynajmniej częściowej odpowiedzi na to pytanie udzieliłem w poprzednim wpisie pt.: Poza rzeczywistością.

Dla porządku przypomnijmy - być urbanistą uprawnionym to po pierwsze: płacić regularnie składki członkowskie, po drugie: zbierać systematycznie punkty szkoleniowe.

Trzecim wyznacznikiem statusu urbanisty uprawnionego jest „sporządzanie”.

W przeciwieństwie do obowiązku regularnego uiszczania składek członkowskich i zgromadzenia zadanej ilości punktów szkoleniowych „sporządzanie”, póki co, obowiązkowe nie jest.

Ponadto, o  ile skonkretyzowano, że składka członkowska wynosi 90 PLN miesięcznie, a punktów szkoleniowych należy zdobyć co najmniej 100 w ciągu trzech lat, to jednak kwestia, jak „sporządzać”, pozostaje ciągle otwarta.

Stąd zapewne bierze się olbrzymia ilość i różnorodność „stylów planistycznych” spotykanych w sporządzanych planach miejscowych.

Co ciekawe, różnorodności tej towarzyszy ostatnio nowa filozofia myślenia o planowaniu przestrzennym - oto jej reprezentatywne próbki:

„w przypadku trudności prowadzenia sieci uzbrojenia w obrębie linii rozgraniczających dróg, dopuszcza się ich prowadzenie przez tereny prywatnych działek – w pasie frontowym albo po zapleczu działek”

„na terenie UP (w stanie istniejącym szkoła) dopuszcza się także lokalizację innych usług publicznych, działalności wytwórczej lub wytwórczo-usługowej”

„w przypadku braku możliwości prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny dróg publicznych dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny przeznaczone na inne cele, pod warunkiem uzyskania zgody właścicieli tych terenów”

Dla przypomnienia - autorami tego typu „rozwiązań planistycznych” są oczywiście uprawnieni urbaniści, skupieni w Izbie Urbanistów Polskich.

Tak na marginesie, zastanawiam się czy Przewodniczący ECTP-CEU, występujący swego czasu oficjalnie w obronie Izby Urbanistów, zna i podziela opisaną wyżej „filozofię” planowania przestrzennego, powszechnie stosowaną przez członków tej Izby?

—————

Powrót


Skomentuj

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


Ankieta

Oceń artykuł

bardzo interesujący (5)
100%

interesujący (0)
0%

nie mam zdania (0)
0%

nieinteresujący (0)
0%

Całkowita liczba głosów: 5


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379