2012-09-28 01:17

Kontrurbanista w publikacji Wolters Kluwer PolskaSPIS TREŚCI

Hubert Izdebski
Prawo własności w planowaniu zagospodarowania przestrzeni

Tomasz Bąkowski
Prawne procedury planowania przestrzennego w kontekście ochrony interesu publicznego oraz interesu indywidualnego

Katarzyna Barańska
W kierunku partycypacji - kilka uwag na temat kierunków reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego w perspektywie rozwoju lokalnego

Wojciech Jakimowicz
O normatywnych podstawach władztwa planistycznego gminy

Marek Szewczyk
Realizacja inwestycji na obszarach bez planów miejscowych

Wojciech Korbel
Trzy podstawowe problemy współczesnego polskiego prawodawstwa planowania przestrzennego w kontekście możliwości realizacji inwestycji na obszarach pozbawionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Maciej J. Nowak
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wady, zalety i postulowane zmiany

Igor Zachariasz
Czy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest decyzją administracyjną?

Mirosław Gdesz
Rozkładanie kosztów urbanizacji

Grzegorz P. Kubalski
Możliwości wzajemnej kompensaty opłat adiacenckich i odszkodowań należnych od gminy w przypadku podziału nieruchomości

Adam Bartosiewicz
Znaczenie planów miejscowych dla opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji zbycia gruntów

Mirosław Rymer
Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Katarzyna Sulewska, Marcin Szywała
Inflacja prawa a jakość procesu planistycznego

Adam Popielewski
Planowanie zagospodarowania przestrzennego - kolejna gruntowna reforma ograniczona do ustawy?

Marek Jać, Piotr Jać
Planowanie przestrzenne - o potrzebie i kierunkach zmian

Marcin Świetlik
Pięć tez do reformy systemu planowania przestrzennego (z punktu widzenia urbanisty)

—————

Powrót

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379