2014-03-28 13:59

Z dużej chmury...projekt Krajowej Polityki Miejskiej

Takie mniej więcej "tytułowe" refleksje ogarnęły mnie po wstępnej lekturze opublikowanego właśnie przez MiR Projektu Krajowej Polityki Miejskiej. 

Mimo że autorzy zastrzegają się, iż: " Przedstawiony projekt Krajowej Polityki Miejskiej stanowi roboczy materiał do dyskusji z partnerami przed formalnymi konsultacjami międzyresortowymi i społecznymi. Tym samym, nie może on być traktowany jako formalne stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ani Rządu.".

Nie zmienia to jednak faktu, że pomimo deklarowanego nieformalnego, roboczego charakteru opracowania pozostaje on projektem rządowym i innego projektu rządowego w tym zakresie nie należy się spodziewać.

—————

Powrót


Skomentuj

Data: 2014-03-28

Dodał: Kontrurbanista

Tytuł: założenia

Poniżej fragment wywiadu z 05.10.2012 r. z Dyrektorem Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zamieszczonego w kwartalniku „Res Publica Nowa”

"(...) Jeśli chodzi o krajową politykę miejską, to pierwotne założenia były takie, że jej projekt przedstawimy do końca tego roku. Z różnych powodów będziemy musieli to opóźnić o kwartał lub dwa. Dobrze by było, aby ten dokument został zaprezentowany najpóźniej w pierwszej połowie przyszłego roku. Ze względu na nową perspektywę finansową Unii chcemy zacząć wdrażanie tej koncepcji od początku 2014 r. Jednocześnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego będzie przedstawiało założenia dla porządkowania systemu przestrzennego – nie tylko miejskiego. Mieszczą się tu bowiem wszystkie kwestie związane z ładem przestrzennym kraju. Nie byłoby wskazane wychodzić z propozycją, która dotyczy tylko miast, bowiem to nie jest tylko dyskusja miejska. Rozmawiamy tu o czymś znacznie szerszym – ten projekt i jego powodzenie będzie miało wpływ na sposoby prowadzenia polityk publicznych w Polsce.(...)

Odpowiedz

—————

Data: 2014-04-02

Dodał: archieta

Tytuł: Re:założenia

No i ten dyrektor już jest byłym dyrektorem...(ale nie z tego powodu)...

Odpowiedz

—————

Data: 2014-04-02

Dodał: Kontrurbanista

Tytuł: Re:Re:założenia

To bardzo przykre, ale lektura KPM to już sama przyjemność - szczególnie fragmentu poniżej:

"Polskie miasta – wizja
Istotą Krajowej Polityki Miejskiej jest to, aby polskie miasta do 2020 roku uczyniły znaczący krok w kierunku realizacji poniższej, długofalowej wizji ich rozwoju:

Polskie miasta są atrakcyjne dla mieszkańców jako miejsca oferujące wysoką jakość życia oraz dla przedsiębiorców jako miejsca atrakcyjne do lokowania i prowadzenia biznesu. Są nowoczesne i konsekwentnie rozwijane. Główne polskie ośrodki miejskie są konkurencyjne i coraz lepiej widoczne na gospodarczej mapie Europy, pozostałe są silnymi ośrodkami, motorami rozwoju w skali regionalnej i lokalnej. Małe miasta czerpią korzyści rozwojowe wynikające z partnerskiej współpracy z otaczającymi jej obszarami wiejskimi jednocześnie same będąc katalizatorami pożądanych przemian na tych obszarach. Polskie miasta są spójne społecznie, ekonomicznie i przestrzennie, również dzięki wysiłkom dotyczącym rewitalizacji najbardziej zdegradowanych ich części, i obsługiwane są przez efektywny transport publiczny. Są otwarte i dostępne, rozwijają się w sposób zrównoważony w kierunku miast zwartych ale jednocześnie niepozbawionych dobrze zorganizowanych przestrzeni publicznych i terenów zieleni. Są także sprawnie zarządzane – w sposób skuteczny, efektywny i partnerski, poprzez coraz bardziej zintegrowane działania obejmujące całe miejskie obszary funkcjonalne oraz aktywną współpracę z mieszkańcami. Polskie miasta w widoczny sposób ograniczają zużycie zasobów, w tym zwłaszcza energii i coraz lepiej przygotowują się do skutków zmian klimatu. Rozwój polskich miast prowadzony jest w kierunku coraz wyższego poziomu życia ich mieszkańców."

Odpowiedz

—————

Data: 2014-04-03

Dodał: archieta

Tytuł: Re:Re:Re:założenia

Głupia maniera przedstawiania wizji w czasie teraźniejszym, przecież to jest opis przyszłych zdarzeń!
Kto nieuważnie przeczyta to jeszcze uwierzy.

Odpowiedz

—————

Data: 2014-04-03

Dodał: Kontrurbanista

Tytuł: Maniera?

Rozbierzmy wizję na czynniki pierwsze:

„Polskie miasta są atrakcyjne dla mieszkańców jako miejsca oferujące wysoką jakość życia.
Polskie miasta są atrakcyjne dla przedsiębiorców jako miejsca atrakcyjne do lokowania i prowadzenia biznesu.
Polskie miasta są nowoczesne i konsekwentnie rozwijane.
Główne polskie ośrodki miejskie są konkurencyjne i coraz lepiej widoczne na gospodarczej mapie Europy.
Pozostałe (polskie ośrodki miejskie) są silnymi ośrodkami, motorami rozwoju w skali regionalnej i lokalnej.
Małe miasta czerpią korzyści rozwojowe wynikające z partnerskiej współpracy z otaczającymi jej obszarami wiejskimi jednocześnie same będąc katalizatorami pożądanych przemian na tych obszarach.
Polskie miasta są spójne społecznie, ekonomicznie i przestrzennie, również dzięki wysiłkom dotyczącym rewitalizacji najbardziej zdegradowanych ich części.
Polskie miasta obsługiwane są przez efektywny transport publiczny.
Polskie miasta są otwarte i dostępne.
Polskie miasta rozwijają się w sposób zrównoważony w kierunku miast zwartych ale jednocześnie niepozbawionych dobrze zorganizowanych przestrzeni publicznych i terenów zieleni.
Polskie miasta są także sprawnie zarządzane – w sposób skuteczny, efektywny i partnerski, poprzez coraz bardziej zintegrowane działania obejmujące całe miejskie obszary funkcjonalne.
Polskie miasta są także sprawnie zarządzane – w sposób skuteczny, efektywny i partnerski, poprzez oraz aktywną współpracę z mieszkańcami.
Polskie miasta w widoczny sposób ograniczają zużycie zasobów, w tym zwłaszcza energii i coraz lepiej przygotowują się do skutków zmian klimatu.
Rozwój polskich miast prowadzony jest w kierunku coraz wyższego poziomu życia ich mieszkańców.”

Czternaście stwierdzeń, które w konfrontacji z rzeczywistością uzyskują status „pobożnych życzeń”. Trudno mi sobie wyobrazić ów „znaczący krok” w ciągu najbliższych sześciu (!) lat w którymkolwiek z w/w obszarów problemowych.

Odpowiedz

—————

Data: 2014-05-11

Dodał: incognito

Tytuł: Re:Maniera?

Zabawny jest horyzont czasowy tej polityki.

Odpowiedz

—————

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379