2013-05-24 00:52

XII Zjazd federacji urbanistów?

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2013 Krajowej Rady IU, kolejny XII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Izby Urbanistów dzisiaj rozpoczyna obrady w Warszawie.

Zjazd ten wypadł w czasie wyjątkowym dla planistyki polskiej – oto w sposób bezprecedensowy, oficjalnie, zakwestionowano sens istnienia planowania przestrzennego a także zawodu urbanisty.

Co na to urbaniści skupieni we władzach Izby Urbanistów Polskich?

Czy, a jeśli tak, to jakiej odpowiedzi możemy się spodziewać po reprezentantach korporacji zatomizowanej na „autonomiczne” środowiska urbanistów:

 • warszawskich,
 • łódzkich,
 • krakowskich,
 • wrocławskich,
 • poznańskich,
 • gdańskich,
 • TUP-owskich,
 • apolitycznych,
 • politycznie  zaangażowanych,
 • zwolenników korporacji,
 • przeciwników korporacji,
 • architektów,
 • niearchitektów,
 • zatroskanych o jakość polskiej przestrzeni,
 • obojętnych na jakość polskiej przestrzeni,
 • zwolenników „wolności budowlanej”,
 • przeciwników „wolności budowlanej”
 • zwolenników projektowania urbanistycznego,
 • zwolenników planowania przestrzennego,
 • zwolenników partycypacji społecznej,
 • przeciwników partycypacji społecznej,
 • zwolenników „wuzetek”
 • przeciwników „wuzetek”
 • „akwarelkowców”,
 • fanów technik komputerowych,
 • zwolenników liberalizacji dostępu do zawodu,
 • zwolenników całkowitej „hermetyzacji” zawodu,
 • przestrzegających zasad etyki zawodowej,
 • ignorujących zasady etyki zawodowej,
 • zwolenników podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • przeciwników podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • „rozpalonych” zawodowo,
 • wypalonych zawodowo,
 • aktywnych zawodowo,
 • nieaktywnych zawodowo,
 • pracujących na świadczenia emerytalne,
 • posiadających świadczenia emerytalne.

 

—————

Powrót


Skomentuj

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379