2015-03-25 21:47

Tylko wojewoda na straży należytego wykonywania zawodu urbanisty?

Wniosek w sprawie zgodności ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej rozpoznany przez Trybunał Konstytucyjny 24.03.2015 r., zawierał następujące uzasadnienie dla dalszego funkcjonowania Izby Urbanistów:

„(...) Samorząd zawodowy urbanistów, odgrywał poprzez te instytucje ważną rolę w zapewnieniu należytej jakości wykonywania zawodu, co było istotne ze względu na interes publiczny. Rezygnacja z samorządu zawodowego pozostawi wykonywanie zadań ustawowych z zakresu urbanistyki poza jakąkolwiek kontrolą zawodową, kiedy w procesie ułatwiania dostępu, który musi wiązać się z obniżaniem wymogów, szczególnie konieczne jest zapewnienie kontrolowania jakości. Gdy mamy do czynienia z istnieniem w tym zakresie interesu publicznego, a przy wykonywaniu zadań urbanistycznych taki bezsprzecznie istnieje, nie można zdawać się na sądownictwo powszechne. Potrzebna jest kontrola pośrednia, zawodowa. (...)”

Niestety, Trybunał Konstytucyjny nie przychylił się do tej argumentacji - tym samym w kwestii należytej jakości wykonywania zawodu urbanisty TK uznał (nolens volens) za całkowicie wystarczającą dotychczasową kontrolę tej jakości w ramach nadzoru formalno-prawnego wojewody nad działalnością planistyczną samorządów.

Problem w tym, że taka kontrola nadzorcza dotyczy wyłącznie efektów pracy urbanisty, nie zawiera, niestety, mechanizmów ani procedur wprost odnoszących się do kwestii odpowiedzialności urbanisty za popełniane przez  niego merytoryczne błędy i dokonywane z jego winy naruszenia prawa. Praktycznie więc urbanista nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoją zawodową niekompetencję. I z tego właśnie względu środowisko urbanistów postizbowych, dla zapewnienia należytej jakości wykonywania zawodu urbanisty, o którą z takim zaangażowaniem i troską zabiegało w Trybunale Konstytucyjnym, powinno podjąć niezwłoczne wysiłki nakierowane na stworzenie skutecznych ustawowych mechanizmów odpowiedzialności zawodowej.

 

 

 

—————

Powrót


Skomentuj

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379