2012-04-13 22:52

Uwagi do projektu zmiany Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Polskiej Izby Urbanistów.

28.03.2012 na stronie internetowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie pojawiło się następujące ogłoszenie:

Szanowni Państwo,

w załączeniu prezentujemy pełny projekt zmiany Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowany przez Zespół d/s Legislacji Krajowej Rady Polskiej Izby Urbanistów. Oczekujemy na uwagi i propozycje w terminie do 15 kwietnia 2012 r.

Po dokładnej analizie w/w projektu zmian w zasadzie mam tylko jedną uwagę:

przedstawiona propozycja jest, w mojej ocenie, niespójna – nie formułuje założeń i celów zmian oraz listy zmian obowiązującej ustawy, które gwarantowałyby osiągnięcie przewidywanych przez Autorów projektu Spodziewanych korzyści z wprowadzenia proponowanych zmian.

Przyjęte Główne założenia i cele zmian oraz załączona Lista  zmian ustawy takich warunków, niestety, nie spełniają.

Zdaje sobie oczywiście sprawę, że powyższa ocena może być odebrana jako zbyt krytyczna czy wręcz krytykancka.

Moja odpowiedź na takie (potencjalne) zarzuty może być tylko jedna:

od dwóch lat na portalu kontrurbanista.webnode.com "wisi" gotowy projekt całkowicie nowej ustawy planistycznej z propozycjami bardzo konkretnych, szczegółowych rozwiązań prawnych, w tym m.in.:

 • pełny powrót do planów zagospodarowania przestrzennego,
 • całkowite odrzucenie planowania przestrzennego poprzez rozstrzygnięcia administracyjne tj. wzzt itp. w tym kontrowersyjne rozstrzygnięcia merytoryczne SKO (likwidacja tzw. uznaniowości urzędniczej),
 • zamknięcie czasowe i skrócenie procedur planistycznych (także poszczególnych jej etapów),
 • zróżnicowanie procedur w odniesieniu do: rodzajów projektowanych inwestycji i do typów obszarów ich lokalizacji,
 • wprowadzenie odpowiedzialności indywidualnej uczestników procedury planistycznej (likwidacja uczestnictwa kolegialnego),
 • przywrócenie partycypacji społecznej,
 • określenie granic władztwa planistycznego,
 • wprowadzenie etapowania w planowaniu przestrzennym,
 • urynkowienie planów miejscowych poprzez wprowadzenie rozwiązań odnoszących się do wartości ekonomicznej przestrzeni itp.,
 • stworzenie podstaw planistyczno-prawnych dla wprowadzenia rozwiązań w zakresie (częściowej) rezygnacji z pozwoleń na budowę,
 • reorganizacja gminnych służb planistycznych,
 • stworzenie ram organizacyjno-prawnych dla doskonalenia kadr planistycznych i optymalnego wykorzystania ich merytorycznego potencjału,
 • uproszczenie i uporządkowanie przepisów wykonawczych,
 • zachowanie dotychczasowego dorobku planistycznego gmin,
 • przyjęcie rozwiązań proceduralnych zapewniających płynne ewolucyjne wdrożenie nowych przepisów.

 

—————

Powrót


Skomentuj artykuł

Data: 2014-04-22

Dodał: Dąbrowski

Tytuł: A gdzie jest obywatel

Zadałem takie pytanie - bo:
Dlaczego nikt nie pyta się obywatela jakie ma problemy z zagospodarowaniem przestrzennym
A gdzie prawo własności.
Co z podzielonymi gruntami z początkowych lat 90-tych, które nie mają statutu gruntu rolnego, małe powierzchnie,
Warunki potrzebne - a art. 61/1/1 - do usunięcia - to nie będzie tylu spraw w sądach administracyjnych,
Można by jeszcze dużo pisać w tym i o korporacyjnych zawodach - architekt, planista, geodeta - dokąd ich będą chronić przepisy

Odpowiedz

—————

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379