2013-07-31 00:44

Urbanistów portret zbiorowy w korporacyjnym wnętrzu

Przy dębowym stole siadłszy bokiem
Wedle rangi, zasług i uznania
Spoglądamy w przyszłość czystym okiem
Kogoś, kto nic nie ma do dodania.

(…)
Jacek Kaczmarski
Portret zbiorowy w zabytkowym wnętrzu

 

W ramach dyskusji pod artykułem (Nie) chcemy, (nie) rozumiemy, (nie) potrafimy? podzieliłem urbanistów na dwie grupy: na „starych”, którzy nie sprostali współczesnym wyzwaniom tego zawodu i na „młodych”- przygotowanych i gotowych do stawienia czoła takim wyzwaniom.

A zatem: kim jest współczesny polski uprawniony urbanista – „gwarant rzetelności, jakości i wysokiego poziomu merytorycznego aktów planistycznych, a zatem również gwarant poszanowania interesu publicznego”?

Spróbujmy dokonać „diagnozy stanu istniejącego” tego zawodu:

1. Ilu jest uprawnionych urbanistów w korporacji?

2. Jak jest struktura wiekowa członków IU?

3. Jaka jest struktura zawodowa (wykształcenie kierunkowe) urbanistów?

4. Ilu urbanistów IU ma uprawnienia ministerialne sprzed 1995 r.?

5. Ilu urbanistów IU ma uprawnienia ministerialne z okresu 1995 r. - utworzenie IU ?

6. Ilu urbanistów IU ma uprawnienia wyłącznie „izbowe”?

7. Ilu urbanistów w powyższych kategoriach uprawnień jest rekomendowanych do prac w komisjach u-a?

8. Ilu urbanistów w powyższych kategoriach uprawnień jest uprawnionych do prowadzenia przygotowania zawodowego adeptów?

9. Ilu urbanistów nie prowadzi działalności zawodowej?

Bez znajomości powyższych danych szukanie odpowiedzi na pytanie, jak podział na "młodych" i starych" przebiega w rzeczywistości, jest skazane na niepowodzenie.

Niestety, brak oficjalnych odpowiedzi na większość tych pytań. 

Czyżby dotyczyły danych "wrażliwych"?

—————

Powrót


Skomentuj

Data: 2013-08-01

Dodał: archieta

Tytuł: struktura korporacji

Dla porządku.
Link do sprawozdania Krajowej rady IU z 2009 r. pokazuje odpowiedź na większość Pana pytań: https://www.izbaurbanistow.pl/plik,477,sprawozdania-z-dzialalnosci-organow-krajowej-izby-urbanistow-i-projekty-uchwal-viii-krajowego-zjazdu-izby-urbanistow-zatwierdzajacych-te-sprawozdania.pdf
Swoja droga ciekawe dane.
Pozdrawiam i oświadczam że nie jestem członkiem Izby ani do członkostwa nie pretenduję

Odpowiedz

—————

Data: 2013-08-02

Dodał: Kontrurbanista

Tytuł: Re:struktura korporacji

Niestety, wspomniane materiały są mocno nieaktualne - są z grudnia 2008 r.!
Ponadto zawierają tylko informacje dotyczące struktury zawodowej i wiekowej członków Izby.

Odpowiedz

—————

Data: 2013-08-02

Dodał: archieta

Tytuł: Re:Re:struktura korporacji

Tak, zgadza się, ale wydaje mi się że nowszych w ogóle nie ma - to było ostatnie sprawozdanie KRIU zawierające dane o strukturze Izby.
A swoja drogą w artykule o prawnikach to ma Pan bardzo dużo racji - bardzo ciekawe spostrzeżenia.
pozdrawiam

Odpowiedz

—————

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


Ankieta

Oceń artykuł

bardzo interesujący (5)
100%

interesujący (0)
0%

nie mam zdania (0)
0%

nieinteresujący (0)
0%

Całkowita liczba głosów: 5


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379