2016-05-14 22:05

Patron likwidacji planowania przestrzennego?

Dokładnie rok temu  w notce TUP rulez! napisałem m.in.: 

Okazuje się, że wystarczyło zaledwie pół roku od oficjalnej likwidacji Izby Urbanistów i organizacyjny „ciąg dalszy” praktycznie jest już w pełni wykrystalizowany – na „placu boju” pozostał właściwie tylko TUP. Cała reszta to bliżej nieokreślony konglomerat inicjatyw, które w gruncie rzeczy utknęły na etapie rejestracyjno-organizacyjnym. Można by powiedzieć - Towarzystwo Urbanistów Polskich rulez!

Wystarczył kolejny rok aby można było ze spokojnym sumieniem powiedzieć: nie ma niczego – dzisiaj w polskiej planistyce rulez wiatr, który wyje złowrogo w jej zgliszczach.
Z tym większym zdumieniem przeczytałem przed kilkoma dniami następującą informację:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ustanowiły w 2016 r. Nagrodę imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Nagroda łączy dwie dziedziny działań jej Patrona, prof. Jerzego Regulskiego, wybitnego męża stanu, inicjatora polskiej reformy samorządowej i urbanistę – troskę o ład przestrzenny oraz uhonorowanie jego twórców, których polem działania są polskie samorządy.(…)

Nagroda będzie przyznawana w czterech kategoriach:

• idei – w postaci planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze,
• realizacji dzieła – w postaci wdrożenia koncepcji urbanistycznej lub innej mającej charakter przestrzenny,
• wiedzy i upowszechniania – w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z urbanistyką, zagospodarowaniem i ładem przestrzennym;
• aktywności obywatelskiej – rozumianej jako inicjatywy i działania przyczyniających się do podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Przed trzema laty w notce Andrzej Jędraszko – urbanista (nie)zapomniany zaproponowałem: 

(…) Osobiście jestem głęboko przekonany, że urbanista o tak wspaniałym życiorysie zawodowym zasługuje na o wiele trwalszą formę pamięci, niż tylko cytowane wyżej pośmiertne Wspomnienie.
Rok 2013 to doskonała okazja do podjęcia odpowiednich działań w tym zakresie.
Myślę, że mogłoby to być, na przykład, ustanowienie nagrody „im. Andrzeja Jędraszko za wybitne zasługi dla polskiej przestrzeni” – nagrody przyznawanej przez całe środowisko polskich urbanistów.
Czy jest to możliwe?

Odpowiedzią było głuche milczenie całego środowiska ówczesnych urbanistów – milczenie, które trwa do dzisiaj.

A wracając do  inicjatywy TUP - idea, realizacja dzieła, wiedza i upowszechnianie, aktywność obywatelska (wszystko w latach 2010-2015) -  z niecierpliwością czekam na ogłoszenie listy laureatów i ich osiągnięć, godnych tak prestiżowego wyróżnienia. 

Moja niecierpliwość pomieszana z ciekawością, manifestowana w niniejszej notce, wynika ze świadomości (oczywiście subiektywnej), że we wskazanym okresie 2010-2015 dominującą ideą była idea likwidacji zawodu urbanisty, w kategorii realizacja  dzieła było skuteczne doprowadzenie do wyrugowania tego zawodu z przestrzeni publicznej, w dziedzinie wiedzy i upowszechniania niewątpliwie prymat wiedzie krzewienie przekonania, że zawód profesjonalnego urbanisty to kompletny przeżytek, a ponadto główna bariera dynamicznego i harmonijnego rozwoju kraju, wreszcie w kategorii aktywności obywatelskiej palmę pierwszeństwa dzierżą środowiska i organizacje, które swoją aktywnością wybitnie przyczyniły się do tego, że Polska jako jedyny kraj w Europie uznała zawód urbanisty jako całkowicie zbędny, szczególnie w dziele podnoszenia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Myślę, że personalia wskazanych przeze mnie zwycięzców poszczególnych kategorii są powszechnie znane i nie ma potrzeby ich wymieniania w tej notce.

PS. Generalnie patrząc na powyższą inicjatywę mam bardzo poważną wątpliwość, czy to na pewno najlepszy sposób uhonorowania Patrona tej nagrody... 

—————

Powrót


Forum dyskusyjne

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379