2014-04-25 14:24

Towarzystwo Urbanistów Polskich do lamusa?

Rok 1923
Grupa wybitnych twórców i naukowców, a jednocześnie społeczników, skupionych wokół Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zakłada Towarzystwo Urbanistów Polskich.
...
...
...
Rok 2013
Dziewięćdziesiąta rocznica powstania Towarzystwa Urbanistów Polskich

Rok 2014
Likwidacja zawodu urbanisty.
Sens  społeczno - edukacyjnej działalności Towarzystwa Urbanistów Polskich zakwestionowany przez Parlament RP.

 

—————

Powrót


Skomentuj

Data: 2014-04-25

Dodał: WA

Tytuł: urbanista

Teraz tak na prawde TUP bezie jedynym pełnoprawnym stawarzyszeniem związanym z urbanistyką. Może w przetargach zaczną wymagać przynalezności do TUP?;-))

Odpowiedz

—————

Data: 2014-04-25

Dodał: Kontrurbanista

Tytuł: Re:urbanista

Przetargów już nie będzie :-))

Odpowiedz

—————

Data: 2014-04-26

Dodał: WA

Tytuł: Re:Re:urbanista

W zasadzie tak bo zwiekszył sie limit na zamówienia bezprzetargowe do chyba 120 ty zł wiec da sie etraz zrobić każdy plan;-)

Odpowiedz

—————

Data: 2014-04-26

Dodał: Globus

Tytuł: Re:Re:Re:urbanista

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski:
https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/biuletyn.xsp?documentId=3814F4F33F191F06C1257C350050B169

"Należy podkreślić, że jednostki samorządu terytorialnego jako główni odbiorcy usług świadczonych przez urbanistów, po wejściu w życie proponowanych zmian, nadal będą korzystać z prawa zlecania prac z zakresu planowania przestrzennego wyłącznie profesjonalistom spełniającym odpowiednie kryteria, niezależnie od ich przynależności do izby samorządu zawodowego. Ustawa – Prawo zamówień publicznych przyznaje zamawiającemu narzędzia gwarantujące wybór wykonawcy dającego rękojmię rzetelnego i należytego wykonania zamówienia. O udzielenie zamówienia publicznego, zdaniem projektodawców, będą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia a także dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający każdorazowo, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, powinien wziąć pod uwagę wszystkie wymagania i okoliczności związane z należytym wykonaniem zamówienia publicznego a następnie wskazać minimalne wymagania, po spełnieniu których uzna, iż wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu. Nie będzie natomiast uzasadnione żądanie przez zamawiającego przynależności wykonawców czy też osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług urbanistycznych, do izby samorządu zawodowego."

Jak to się ma do zmiany ustawy o zamówieniach publicznych?

Odpowiedz

—————

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379