2012-10-19 16:41

Towarzystwo Nieurbanistów Polskich?

„(…) Zwracam się zatem do wszystkich urbanistów o pilne – szczególnie w tym i następnym tygodniu – podejmowanie działań wyjaśniających sens istnienia naszego zawodu (...)” – to fragment jednego z oficjalnych „deregulacyjnych” protestów, niestety, reprezentatywny dla dużej ich części.

Pomysł „całkowitej deregulacji zawodu urbanisty” jest w sposób oczywisty absurdalny – absurdalność ta nie wymaga jakiegokolwiek uzasadnienia.

Każda próba racjonalnego dowodzenia absurdalności skazana jest na taką samą absurdalność. 

Nie wiem tylko, co jest w tym przypadku gorsze? Czy eufemizmy typu: „ z zaniepokojeniem obserwujemy propozycję tak daleko idącego obniżenia wymagań”, „za niewłaściwe uważamy wszelkie fragmentaryczne działania”, „propozycje przedwczesne i nieadekwatne do zadań związanych z oczywistą potrzebą porządkowania polskiej przestrzeni” - czy dramatyczne apele „o pilne – szczególnie w tym i następnym tygodniu – podejmowanie działań wyjaśniających sens istnienia naszego zawodu (...)”?

Surrealizm toczącej się „deregulacyjnej dyskusji” pogłębia groteskowość stosowanej (niestety także przez środowisko urbanistów) stylistyki:  „plany dostępu do zawodu urbanisty” „deregulacja dostępu do zawodu urbanisty” „otwarcie zawodu urbanisty”, itp.

Wszystko to w sytuacji, kiedy istota rządowego „projektu deregulacji” przedstawia się następująco:

  • projekt planu zagospodarowania i studium gminy będzie mógł sporządzić każdy
  • urbaniści i nieurbaniści, na równych prawach, uzyskają prawo do planowania
  • podaż planistycznej roboty będzie na dotychczasowym poziomie

To wszystko.

Jedyna niewiadoma to kwestia, w jakiej formule organizacyjnej będzie funkcjonować nowe środowisko zawodowe „nieurbanistów”?

—————

Powrót


Skomentuj

Data: 2012-10-19

Dodał: Grzegorz Buczek

Tytuł: TNuP

... z pewnością "nieurbaniści" nie będą mogli zostać członkami Towarzystwa Urbanistow Polskich, a - co najwyżej - gdy się zorganizują członkami Towarzystwa Nieurbanistów Polskich...

Odpowiedz

—————

Data: 2012-10-19

Dodał: Sky

Tytuł: Propozycje Kontrurbanisty?

Dobrze. Wiemy już, że wiele ma Pan zastrzeżeń do obecnej rzeczywistości zawodowej. Moim zdaniem - jedne bardziej, inne mniej słuszne. Nieważne. Wiemy też, że przygotował Pan autorski projekt ustawy "przestrzennej" do dyskusji i zaczerpnięcia gotowych pomysłów. Dobrze i w sumie okej - zawsze trzeba rozmawiać. Teraz - w powyższym artykule krytykuje Pan jak zawsze, jakąkolwiek inicjatywę urbanistów w obronie wykonywanego zawodu. Nie dyskutuję z tym, ma Pan prawo. Jest jednak jeden problem - to co Pan proponuje? jaka jest Pana alternatywa dla obecnego statusu zawodowego, skoro sam Pan pisze o wadze tego zawodu? co widziałby Pan w rozwiązaniach ustawowych dotyczących urbanistów? (tylko nie mówmy o systemie planowania przestrzennego, bo to akurat obecnie nie ma żadnych legislacyjnych, niestety zresztą). Chętnie przeczytam i się z Pana zdaniem zapoznam. Oczekuję konkretnej propozycji...

Dziękuję z góry.

Odpowiedz

—————

Data: 2012-10-19

Dodał: Kontrurbanista

Tytuł: Re:Propozycje Kontrurbanisty?

Cieszę się, że pomimo - mam wrażenie - krytycznej oceny mojej dotychczasowej portalowej działalności chce Pani (Pan) poznać moje - ewentualne - deregulacyjne „kontrpropozycje”.

Bardzo chętnie wypowiem się na ten temat, ale ponieważ formułę postu uważam za niezbyt fortunną, proponuję powrót do tego wątku w ramach nowego artykułu, który postaram się możliwie szybko napisać.

Odpowiedz

—————

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


Ankieta

Oceń artykuł

bardzo interesujący (3)
100%

interesujący (0)
0%

nie mam zdania (0)
0%

nieinteresujący (0)
0%

Całkowita liczba głosów: 3


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379