2013-04-12 11:53

Społeczeństwo obywatelskie w Białymstoku?

Przed trzema laty w artykule  W kierunku społeczeństwa obywatelskiego? pisałem:

(…) pojęcie „partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym” funkcjonuje tylko w szeroko rozumianej publicystyce – nie istnieje natomiast w wymiarze stricte prawnym.

Oczywiście, istniejące instrumenty prawne stwarzają teoretycznie szanse na udział strony społecznej w procedurze sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.

Słabość tych regulacji polega na tym, że rzeczywisty zakres tego udziału jest mocno „uwarunkowany” – zależy bowiem wyłącznie od woli gminy.

W sytuacjach gdzie gmina uzna potrzebę włączenia „partycypanta” do procedury planistycznej – i w rezultacie dochodzi do współpracy merytorycznej – dla postronnego obserwatora to niezbity dowód nie tylko na istnienie ale też dobrą kondycję partycypacji społecznej w planowaniu polskiej przestrzeni.

Gorzej dla partycypacji, jeśli gmina w rozwiązaniach planistycznych preferuje „merytoryczny monolog” – wtedy, niestety, nie pomogą żadne zaklęcia, apele, skargi, protesty.

W świetle obowiązującego prawa gmina może formuły „dialog” i „monolog” stosować zamiennie.

Ale obok doktrynalnych problemów z partycypacją, w planowaniu przestrzennym jest jeszcze rzeczywista aktywność ludzi.(…). Co z tą aktywnością począć?

Można ją (w majestacie prawa) zignorować, ale można też: pielęgnować, rozwijać, umacniać, chronić – krótko mówiąc: zaakceptować i uszanować. To abecadło społeczeństwa obywatelskiego.

W ten prosty sposób, szanując aktywność, szanujemy jednocześnie przejawiających tę aktywność ludzi.(…).

Czy dążymy do społeczeństwa obywatelskiego i gdzie na tej drodze jesteśmy?

Od wielu lat ze smutkiem odnotowuję, że Białystok na mapie partycypacji obywatelskiej w Polsce pozostaje ciągle białą plamą. Być może sytuację tę nieco zmieni powstała niedawno inicjatywa lokalnych organizacji pozarządowych zorganizowania profesjonalnych warsztatów charette na białostockiej Węglówce.

To dla białostoczan dobra okazja do udzielenia odpowiedzi na pytanie: Czy dążymy do społeczeństwa obywatelskiego i gdzie na tej drodze jesteśmy?

Jaka będzie odpowiedź?

 

Wszystko o projekcie tutaj

—————

Powrót

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379