2016-06-16 23:51

Siły na zamiary czy zamiar podług sił?

Sięgnijmy jeszcze raz do jedynego, póki co,  źródła informacji „ z pierwszej ręki” tj. do Informacji Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat funkcjonowania ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawionej na posiedzeniu Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 12 maja 2016 roku:

(…) Komisja kodyfikacyjna została powołana w 2012 r., pracowała do listopada (…) roku, włącznie. Wydano 2,1 mln zł na wynagrodzenia podróże, catering itd. Przygotowano projekt kodeksu, który jest zarówno na stronie Rządowego Centrum Legislacji, jak i na stronie naszego ministerstwa. Można się z nim zapoznać, bo jest tam zamieszczony od ponad pół roku, wisi (mówiąc „wisi” mam na uwadze zamieszczenie na stronie internetowej). Natomiast ten projekt, à propos dzisiejszej dyskusji, nie rozwiązuje problemów, o których mówimy, bynajmniej – nie w pełni.(…)
(…) W związku z czym, ten projekt kodeksu, jak mówiliśmy, chcemy, żeby był przedstawiony na koniec tego roku i mam nadzieję, że będzie możliwość jego procedowania. Sumptem sił własnych pracowników ministerstwa – bez dodatkowych wynagrodzeń, bez apanaży, bez zespołów (…)
(…) W związku z czym, jest tutaj pani naczelnik, która zajmuje się aspektami planistycznymi. Jest też pięć osób w dwóch komórkach departamentalnych, które w tym momencie piszą ten kodeks.
(…)

Niestety, w tytułowej kwestii mam odmienny pogląd niż przedstawiony w cytowanym fragmencie (Sumptem sił własnych pracowników ministerstwa).

—————

Powrót


Forum dyskusyjne

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379