2011-04-05 17:22

Siedem grzechów głównych urbanistów polskich

 
 Oto siedem grzechów głównych jakie popełnia statystyczny, praktykujący polski urbanista:

 

I

Nie zna obowiązującego prawa, kontestuje potrzebę jego obowiązkowej znajomości i stosowania, toleruje naruszanie przepisów prawa oraz działania inspirujące to naruszanie.

II

Nie uznaje prawa własności jako fundamentalnego prawa człowieka (prawa stanowiącego podstawę funkcjonowania tego człowieka w państwie) – i pogląd ten realizuje konsekwentnie w prowadzonej działalności zawodowej.

III

W procedurach planistycznych przyjmuje świadomie rolę adwokata wyłącznie zleceniodawcy – udział strony społecznej uznaje i traktuje jako zło konieczne.

IV

Wykonywany zawód, związane z nim przepisy prawa, normy, kodeksy, zasady, procedury itp. traktuje w praktyce całkowicie instrumentalnie – wyłącznie jako źródło uzyskiwania dochodów.

V

Wiedzę, umiejętności zawodowe oraz autorytet urbanisty angażuje koniunkturalnie w przedsięwzięcia szkodliwe dla planowania przestrzennego.

VI

Adeptów zawodu traktuje wyłącznie w kategoriach przyszłych rywali w walce o zlecenia – akceptuje, wspiera, inspiruje wszelkie działania blokujące dostęp młodych urbanistów do korporacji.

VII

Zachowuje całkowicie bierną (obojętną) postawę wobec postępującego gwałtownie procesu likwidacji planowania przestrzennego w Polsce.

 

—————

Powrót


Skomentuj artykuł

Data: 2011-04-06

Dodał: PM

Tytuł: Skąd takowe wnioski...

Czy jest to autopsja? Autor artykułu również legitymuje się takimi cechami? Np wyciąga pomocną dłoń do młodych adeptów?

Odpowiedz

—————

Data: 2011-04-06

Dodał: kontrurbanista

Tytuł: Re:Skąd takowe wnioski...

1.Wyłącznie. 2.3. Ocenę pozostawiam innym.

Odpowiedz

—————

Data: 2011-04-10

Dodał: PM

Tytuł: Re:Re:Skąd takowe wnioski...

Pozostawianie innym głosu na temat samego siebie przynosi opłakane zazwyczaj skutki ;) Ale odbiegamy już od grzeszności przestrzennych specjalistów.

Odpowiedz

—————

Data: 2011-04-06

Dodał: .

Tytuł: VI

eeeech to VI :(

Odpowiedz

—————

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


Ankieta

Która z wymienionych obok postaw najbardziej kompromituje urbanistę?

I (4)
44%

II (1)
11%

III (1)
11%

IV (1)
11%

V (0)
0%

VI (0)
0%

VII (1)
11%

żadna (0)
0%

wszystkie (1)
11%

Całkowita liczba głosów: 9


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379