2015-06-06 20:55

Rewitalizacyjne zagadki

Kolejne z ostatnio „ukonstytuowanych” środowisk poizbowych urbanistów zaprasza do udziału w seminarium - głównym tematem będą: “Praktyczne aspekty planowania dla rewitalizacji”. Zaproszenie kończy się następującą konstatacją:

„Planowanie dla rewitalizacji nie jest jedynie wyzwaniem praktycznym ale przede wszystkim jest jedną z nowych możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności urbanistów.”

Jak zawsze w sytuacjach trudnych dla mnie intelektualnie, także i tym razem - tradycyjnie już - o naukę proszę (jak Kmicic Radziwiłła): o jaką  (i czyją konkretnie) wiedzę i umiejętności „dla rewitalizacji” chodzi?

Oto pełna lista potencjalnie zainteresowanych „nowymi możliwościami" - są to osoby, które:

  1. nabyły uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym;
  2. nabyły uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym;
  3. posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
  4. posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;
  5. posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony w pkt 4 oraz ukończyły studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej.

Kto z w/w ma tę pożądaną wiedzę i umiejętności "rewitalizacyjne" i w jakich okolicznościach nabyte?

—————

Powrót

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379