2017-04-06 23:50

Rekomendacje TUP versus rekomendacje Kontrurbanisty (1)

I.

Na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pod datą 03.04.2017 r. umieszczona została informacja pt: O kodeksie urbanistyczno-budowlanym z urbanistami . Jest to krótka relacja z seminarium "Problemy planistyczne – wiosna 2017 r.", które odbyło się 3 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu z udziałem wiceministra Tomasza Żuchowskiego. Poniżej fragment tej relacji:

- Niezmiernie ważne jest aby miejscowe plany i decyzje opracowywały osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, dlatego MIB podjęło prace nad przywróceniem zawodu urbanisty – wspomniał wiceminister Tomasz Żuchowski.

Uprawnienia w zawodzie urbanisty będą wydawane po złożeniu egzaminu państwowego. Odpowiednie regulacje dotyczące zawodu urbanisty zawarte zostaną w opracowywanej ustawie o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Ustawa wprowadzi obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Uregulowane zostaną także zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących ten zawód. Obecnie rozpatrywany jest wniosek o wpis tego projektu do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Organizowane dwa razy w roku seminarium "Problemy planistyczne" jest kontynuacją cyklu spotkań poświęconych problematyce gospodarki przestrzennej organizowanego przez urbanistów. Seminarium adresowane jest przede wszystkim do praktyków zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w urzędach gmin i miast oraz w innych organach administracji publicznej, a także w biurach urbanistycznych.

II.

Na oficjalnej stronie internetowej Towarzystwa Urbanistów Polskich pod datą 04.04.2017 r. została umieszczona informacja:

             spotkanie członków i sympatyków oddziału Wrocław (TUP)

Serdecznie zapraszam w najbliższy poniedziałek (10 kwietnia) członków i sympatyków naszego oddziału na spotkanie w siedzibie IRT, przy ul. Dawida 1A o godzinie 16.30. Naszym gościem będzie wiceprezes Zarządu Głównego TUP - Maciej Borsa. Wspólnie chcemy porozmawiać na temat przyszłości zawodu urbanisty. Na czym polega praca urbanisty? Jak ten zawód zmienia się? Jakie są oczekiwania i wyzwania. Czy wrócą uprawnienia urbanistyczne? Na jakich zasadach?Jakie są oczekiwania wobec TUP? Co nam daje nam tytuł rzeczoznawcy TUP? Na te pytania i wiele innych spróbujemy odpowiedzieć w poniedziałek. 

III.

Na tej samej oficjalnej stronie internetowej Towarzystwa Urbanistów Polskich pod datą 19.11.2016 r. została umieszczona Opinia TUP do projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Poniżej fragment korespondujący z tematem poruszanym we  fragmentach cytowanych wyżej:

3. Zawód urbanisty – konieczność przywrócenia rangi „zawodu zaufania publicznego”

Przeprowadzona w ostatnich latach tzw. deregulacja zawodu urbanisty oraz likwidacja Izby Urbanistów doprowadziła zarówno do deprecjacji roli osób sporządzających opracowania planistyczne, jak i do znaczącego pogorszenia się jakości sporządzanych opracowań. Działanie to stoi w sprzeczności ze wzrastającą złożonością projektowania urbanistycznego i koniecznością zintegrowanego podejścia do planowania przestrzennego, co wymaga od planisty szczególnej wiedzy urbanistycznej, architektonicznej, ekonomicznej oraz prawnej. Obecna sytuacja w tym zakresie – utrwalana zapisami Kodeksu – może jedynie pogłębić kryzys stanu polskiej przestrzeni.

Tymczasem dostrzegane problemy gospodarki przestrzennej w Polsce wymagają wzmocnienia, a nie dalszego osłabienia służb planowania przestrzennego i wypracowania systemu kształcenia i certyfikacji kadr je zasilających. W opinii Towarzystwa rozważyć więc należy powrót do systemu przyznawania uprawnień urbanistycznych oraz nadanie urbaniście statusu zawodu zaufania publicznego.(...) 

Po lekturze tych trzech (nieprzypadkowych) fragmentów mam nieodparte wrażenie, graniczące z pewnością, że pomysł  MIB reaktywacji zawodu urbanisty oraz sposób konkretyzacji tego pomysłu (m.in. egzamin państwowy na uprawnienia urbanistyczne) to rezultat wyłącznie usilnych „rekomendacji”  Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Moje pomysły na przywrócenie zawodu planisty przestrzennego najwyraźniej nie znalazły uznania w oczach Pana Ministra.  

Kto (nie) słucha, nie(ch) błądzi.

 

—————

Powrót


Komentarze

Data: 2017-05-15

Dodał: Filip Sokołowski

Tytuł: niestety tak.

Mam takie samo wrażenie. Niestety.

Odpowiedz

—————

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379