2017-04-07 00:31

Rekomendacje TUP versus rekomendacje Kontrurbanisty (2) (pytania retoryczne)

Pozostając pod niezwykle silnym wrażeniem wypracowanych wspólnie (jak się domyślam) przez MIB oraz TUP kierunków i sposobów przywracania zawodu urbanisty w Polsce, tradycyjnie już, w sytuacjach dla mnie szczególnie trudnych intelektualnie, zwracam się do Autorów tychże „”kierunków i sposobów”, jak Kmicic do Radziwiłła  i o naukę proszę w następujących kwestiach:

1)

jaka wiedza i jakie doświadczenie („niezmiernie ważne dla osób sporządzających miejscowe plany i decyzje”) będą wymagane na egzaminie państwowym jako niezbędne do uzyskania państwowych "uprawnień urbanistycznych"  w sytuacji braku od wielu lat praktycznych możliwości zdobywania jakiejkolwiek ”wiedzy i doświadczenia” w tym zakresie?

2)

czym w sytuacji wspomnianego braku od wielu lat jakichkolwiek praktycznych możliwości zdobywania wiedzy i doświadczenia w zawodzie urbanisty, będzie się różnić rzeczywista „wiedza i doświadczenie” osób, które złożą egzamin państwowy i tą drogą dostaną urzędowe zaświadczenie o byciu uprawnionym urbanistą od wiedzy i doświadczenia osób, które dzisiaj wykonują ten zawód bez takiego ministerialnego zaświadczenia?

3)

jaki jest sens (cel) przywracania ministerialnych uprawnień do wykonywania zawodu urbanisty w sytuacji braku od wielu lat i jeszcze przez wiele kolejnych lat możliwości zdobycia jakiejkolwiek wiedzy i doświadczenia w zakresie praktycznego sporządzania dokumentów planistycznych?

—————

Powrót


Komentarze

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379