2009-05-20 17:26

Przełomowa nowelizacja

 Jest wreszcie długo oczekiwany projekt nowelizacji przepisów planistycznych. Materia ta, niezwykle obszerna i skomplikowana, staje się bardziej zrozumiała po lekturze Uzasadnienia załączonego do projektu. 

Na wstępie autorzy zdecydowanie krytycznie podsumowują dotychczasowe regulacje prawne: (…) system planowania przestrzennego jest mało efektywny i elastyczny co przejawia się niekorzystną relacją efektów, jakie daje, do kosztów jakie pochłania.
 
Ja również odnoszę takie wrażenie, no ale co innego moje subiektywne, niefachowe wrażenie a zupełnie co innego jeśli tak twierdzą ministerialni urzędnicy, ex definitione profesjonaliści. Już oni ten system na pewno dokładnie i, co ważniejsze, kompetentnie zbadali. Chociaż w 2003 r. przy uchwalaniu obecnej ustawy (ci sami?) urzędnicy ministerialni byli równie krytyczni wobec ówczesnych przepisów zapewniając uroczyście, że nowe przepisy naprawią z nawiązką wszystko co dotychczas złe. 

Niezwykle ciekawą opinię w tej kwestii sformułował swego czasu znany polski urbanista dr Andrzej Jędraszko: (…) zakres niezbędnych prac nad projektem nowej Ustawy jest duży. Powinny one być rozpoczęte natychmiast przez specjalnie powołany do tego Zespół. Można wątpić, czy zadania te może wykonać dotychczasowy zespół działający w ramach resortu, tak z uwagi na jego zaabsorbowanie bieżącymi działaniami i rozległość niezbędnych prac, jak i ze względu na zrozumiałe trudności w oderwaniu się od dotychczasowych poglądów i rutyn działania. Ta druga sprawa może także ograniczać jego przydatność jako sekretariatu powołanego nowego Zespołu.(Andrzej B. Jędraszko, Europeizacja gospodarki przestrzennej w Polsce. Zarys propozycji założeń nowej Ustawy, Internet, luty 2007 r.). Jest to z pewnością ocena nie do końca sprawiedliwa (a w kwestii sekretariatu to już zdecydowanie nie) bo jeśli nawet obarczani winą urzędnicy mają trudności w oderwaniu się od dotychczasowych poglądów i rutyn działania to przecież in idem flumen bis non descendimus. Zresztą ex fructibus arborem aestima

A owe fructes (ma się rozumieć na razie potencjalne ale tym razem wydaje się, że nieuchronne) – zajmują szczególne miejsce w Uzasadnieniu pod postacią niezwykle sugestywnej Oceny skutków regulacji: (…) W wyniku wprowadzenia zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nastąpi zdecydowane przyspieszenie procesów inwestycyjnych co wpłynie korzystnie na całą sferę związaną z budownictwem a zatem poprzez wzajemne powiązania na całokształt polskiej gospodarki. Niestety oszacowanie wielorakich korzyści ekonomicznych w/w zmian jest b. trudne a w sytuacji tak wielu zmiennych ekonomicznych niemal niemożliwe ale z całą pewnością można stwierdzić że przedłożony projekt zdecydowanie przyczyni się do rozwoju gospodarczego kraju. Można również stwierdzić, że wpływy do budżetu państwa będą wielokrotnie wyższe od poniesionych kosztów


No jeśli tak to chapeau basrespect i szacun

 

—————

Powrót


Skomentuj artykuł

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


Ankieta

Oceń artykuł

bardzo interesujący (4)
100%

interesujący (0)
0%

nie mam zdania (0)
0%

nieinteresujący (0)
0%

Całkowita liczba głosów: 4


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379