2015-05-28 20:09

Powrót czy...ucieczka do centrum?

Towarzystwo Urbanistów Polskich, w celu określenia odpowiedniej oprawy graficznej działaniom V Kongresu Urbanistyki Polskiej, ogłasza konkurs na opracowanie znaku graficznego promującego ideę przyjętych założeń. Gospodarzem kongresu będzie Łódź - miasto poprzemysłowe z największą w Polsce XIX wieczną strefą wielkomiejską, stanowiącą wyjątkowe laboratorium dla weryfikacji możliwości dokonywania przekształceń rewitalizacyjnych miast poprzemysłowych.

(...)

Projekt konkursowy powinien oddawać charakter głównego hasła V Kongresu "Powrót do centrum" (...)

Logo konkursowe musi posiadać następujące cechy:

- musi przedstawiać tematykę kongresu;

- ma być logotypem;

- (...)

Tak w skrócie przedstawiają się „konkursowe” intencje organizatorów  V Kongresu Urbanistyki Polskiej a tak (grafiki poniżej) przedstawia się końcowy rezultat tj. zwycięska praca konkursowa:

Wiadomo dokładnie, co „poeta miał na myśli”, natomiast już tak oczywistym raczej nie jest,  co z tego  logotypowego przekazu może dotrzeć do przeciętnego odbiorcy.

Pierwsze wrażenie (a to zawsze jest najważniejsze) to wrażenie chaosu „na zewnątrz” i sygnalizowanie ucieczki od tego chaosu (do „zapomnianego”, zaniedbanego centrum miasta) -  w wersji monochromatycznej logo wygląda jak zgliszcza (aktualne „rezultaty” walki z urban sprawl?).

Główny przekaz: „nie udało nam się zapobiec rozlewowi miast spróbujmy więc ratować ich centra - zaniedbane w czasie walki z urban sprawl - może chociaż to nam się uda ”

Tylko czy o taki przekaz chodziło organizatorom Kongresu?

—————

Powrót


Skomentuj

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379