2011-06-24 18:31

Obywatelski projekt ustawy planistycznej?

 Polityka przestrzenna czy upolitycznienie planowania przestrzennego? i „Kadencyjność” przestrzeni – dziejowa konieczność czy słabość systemu? – m.in. takie tematy portal kontrurbanista.webnode.com zaproponował w ramach jednego z forów dyskusyjnych Wirtualnego Kongresu Ładu Przestrzennego.

Wirtualny Kongres Ładu Przestrzennego nie doszedł do skutku – pozostały jedynie w/w pytania.

Dzisiaj, jeśli nawet nie potrafimy udzielić na nie jednoznacznej odpowiedzi, rzeczywistość pozostawia nam coraz mniejszy margines na jej poszukiwanie.

Generalnie spaliły na przysłowiowej panewce wszystkie próby reanimacji polskiego systemu planowania przestrzennego podejmowane od 2003 r.

Nawet przy maksimum dobrej woli trudno stwierdzić istnienie w polskiej rzeczywistości racjonalnej polityki przestrzennej.

Jednocześnie wielkiej spostrzegawczości nie wymaga konstatacja, że podejmowane dotychczas próby „naprawy przestrzeni Rzeczpospolitej” mają charakter „kadencyjnie” cykliczny.

Dalsze rozważania nieuchronnie prowadzą do rozstrzygania kwestii czy zdiagnozowane upolitycznienie planowania przestrzennego jest dziejową koniecznością, przed którą nie ma ucieczki czy też raczej przejściową słabością systemu?

Jeśli jest przejściową słabością systemu, to czy możliwą jednak do przezwyciężenia przy obecnej skali i natężeniu emocji panujących na polskiej scenie politycznej?

Być może jedynym wyjściem z tego wieloletniego „planistycznego pata”, jedynym bo możliwym do zaakceptowania przez wszystkich, byłaby inicjatywa strony społecznej?

Pozostaje pytanie czy społeczeństwo jest już na tyle „obywatelskie”, że zechce podjąć to wyzwanie?

Portal kontrurbanista.webnode.com deklaruje gotowość udostępnienia "stronie społecznej" umieszczonego na jego stronach autorskiego projektu „Prawo rozwoju przestrzennego” i przekształcenia go w obywatelski projekt „Prawo rozwoju przestrzennego”.

Zapraszamy do współpracy!

 

KONTAKT:

kontrurbanista@gmail.com

—————

Powrót

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


Ankieta

Czy społeczeństwo polskie jest przygotowane do podjęcia tego typu inicjatyw?

tak (2)
67%

nie (1)
33%

Całkowita liczba głosów: 3


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379