2010-06-17 14:16

O czym milczymy, dokąd zmierzamy?

Kongres się rozpoczął, nadesłane artykuły  - dostępne na stronach portalu - to pierwsze, jednocześnie niezwykle istotne głosy w kongresowej debacie.

Wypowiedzi te nie pozostawiają, niestety,  jakiegokolwiek marginesu na optymizm.

Być może stąd to wymowne milczenie na kongresowych forach internetowych i panelach dyskusyjnych, które ciągle trwa.

Mam cały czas nadzieję, że - niezależnie od rzeczywistych przyczyn tego milczenia -  nie są one trwałe i nieusuwalne. 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w obradach. 

Portal nie zamierza narzucać jakiejkolwiek formuły debaty planistycznej.

Jest jedynie miejscem proponowanym do jej przeprowadzenia.

Marek Jać

—————

Powrót

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (444)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (10)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 517 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (277)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (28)
7%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 376