2010-06-21 18:53

Debata o konkursie?

Kilka dni temu (10.06.2010 r.) na stronie internetowej WOIU znalazłem zaproszenie (przyznaję, że dość zaskakujące) skierowane do urbanistów.

Jest to prośba Przewodniczącej Rady Okręgowej Izby z/s w Warszawie o nadsyłanie na adres Izby uwag do ostatniej wersji ministerialnego projektu ustawy nowelizującej Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla pewnego utrudnienia (gdyby ktoś przez przypadek śledził cały dotychczasowy postęp prac na tym polu) uwagi powinny dotyczyć ostatniej wersji, tj. z 19 maja 2010 r.

Tak sobie myślę, że i bez tego nie było łatwo – uwagi miały być precyzyjnie, a przy tym bardzo profesjonalnie sformułowane (według podanych w „załączeniu” szczegółowych wytycznych).

O uwagach piszę w czasie przeszłym, bo termin ich zgłaszania minął 17.06.2010 r.!

Takie „okręgowe” uwagi po przesłaniu do Rady Krajowej posłużą do przygotowania finalnego stanowiska Izby Urbanistów w sprawie nowelizacji.

Stanowisko to zostanie przedstawione podczas spotkania (konferencji) z Panem Ministrem Olgierdem Dziekońskim, w siedzibie Izby Krajowej w Warszawie.

Całe przedsięwzięcie jest szalenie budujące i dające nadzieję na lepszą przyszłość (korporacji, ale także naszego zawodu).

Możliwość bezpośredniego udziału „szeregowych” urbanistów (mimo „skrajnie brzegowych” warunków tego udziału) to absolutna nowość – w tym przypadku jak najbardziej pozytywna!

Oczywiście, jak zwykle, i w tym przypadku diabeł tkwi w szczegółach.

A jeden (szczegół) wydaje mi się wyjątkowo interesujący:  

jaka jest szansa, że udział w debacie o przyszłym kształcie ustawy planistycznej nie okaże się w praktyce udziałem w konkursie pod niewinnie brzmiącym tytułem:

Który projekt najbardziej mi się podoba i dlaczego ministerialny?

—————

Powrót


Skomentuj artykuł

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


Ankieta

Oceń artykuł

bardzo interesujący (2)
100%

interesujący (0)
0%

nie mam zdania (0)
0%

nieinteresujący (0)
0%

Całkowita liczba głosów: 2


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379