2012-06-04 23:09

Korporacja m(iło)ściwie panująca

... albo historia pewnej znajomości w mailowym skrócie.

25.10.2010 (do waoiu)

Szanowni Państwo,

wprawdzie w internecie funkcjonuje portal internetowy poświęcony urbanistyce (www.urbanistyka.info), utworzony w październiku 2009 r. pod hasłem: "Pierwszy w Polsce portal poświęcony urbanistyce" - miło mi poinformować, że na "terenie" WAOIU nieco dłużej, bo od kwietnia 2009 r. funkcjonuje portal poświęcony również podobnej problematyce.

Zapraszam serdecznie na jego strony. Adres: www.kontrurbanista.webnode.com

Z poważaniem Marek Jać WA-275

BRAK ODPOWIEDZI

 

03.08.2011 (Do Prezesa IU)

Szanowny Panie Prezesie,

w nawiązaniu do Pańskiego pisma KIU-618/2011 z dnia 29.07.2011 r. opublikowanego na stronie internetowej ZOIU a dotyczącego podjęcia inicjatywy legislacyjnej przez Izbę Urbanistów w zakresie naprawy przepisów prawa regulujących m. in. problematykę planowania przestrzennego polecam Panu mój autorski projekt nowej ustawy planistycznej opublikowany przed ponad rokiem na portalu internetowym kontrurbanista.webnode.com.  Projekt ustawy został poprzedzony autorską diagnozą stanu istniejącego w sferze planowania przestrzennego oraz oceną obowiązującej ustawy (całość również na tym portalu).

Z poważaniem Marek Jać WA-275

BRAK ODPOWIEDZI

 

08.03.2012 (Do prezesa IU)

Szanowny Panie Prezesie,

w nawiązaniu do postanowień Uchwały Nr 5/2010 Krajowej Rady Izby Urbanistów z dnia 23 stycznia 2 010 r. w sprawie: szczegółowych zasad wypełniania przez członków Izby Urbanistów obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych i wynikającego stąd obowiązku rozliczenia się do 31 grudnia 2012 r. z Pierwszego Cyklu Szkoleniowego  uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy i ewentualnie w jakim zakresie może być brane pod uwagę w w/w rozliczeniu prowadzenie przeze mnie od 2009 r. autorskiego portalu urbanistycznego: kontrurbanista.webnode.com?

Łączę wyrazy szacunku, Marek Jać WA-275

BRAK ODPOWIEDZI

 

11.03.2012 (do Przewodniczącej Waoiu)

Szanowna Pani Przewodnicząca,

w nawiązaniu do postanowień Uchwały Nr 5/2010 Krajowej Rady Izby Urbanistów z dnia 23 stycznia 2 010 r. w sprawie: szczegółowych zasad wypełniania przez członków Izby Urbanistów obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych i wynikającego stąd obowiązku rozliczenia się do 31 grudnia 2012 r. z Pierwszego Cyklu Szkoleniowego  uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy i ewentualnie w jakim zakresie może być brane pod uwagę w w/w rozliczeniu prowadzenie przeze mnie od 2009 r. autorskiego portalu urbanistycznego: kontrurbanista.webnode.com?

Łączę wyrazy szacunku, Marek Jać WA-275

BRAK ODPOWIEDZI

 

5.04.2012 (do Prezesa IU - powtórnie)

Szanowny Panie Prezesie,

w nawiązaniu do postanowień Uchwały Nr 5/2010 Krajowej Rady Izby Urbanistów z dnia 23 stycznia 2 010 r. w sprawie: szczegółowych zasad wypełniania przez członków Izby Urbanistów obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych i wynikającego stąd obowiązku rozliczenia się do 31 grudnia 2012 r. z Pierwszego Cyklu Szkoleniowego  uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy i ewentualnie w jakim zakresie może być brane pod uwagę w w/w rozliczeniu prowadzenie przeze mnie od 2009 r. autorskiego portalu urbanistycznego: kontrurbanista.webnode.com?

Łączę wyrazy szacunku, Marek Jać WA-275

BRAK ODPOWIEDZI

KONIEC HISTORII

*   *   *

2012-08-31 01:09

Post scriptum

Tekst powyższy był sumą moich ówczesnych (06.2012 r.) przemyśleń opartych na, jak mi się wtedy wydawało, niepodważalnym założeniu, że generalnie Izba funkcjonuje. Dzisiaj, po zapoznaniu sie z dostępnym oficjalnie na portalu Izby sprawozdaniem z ostatniego Zjazdu, z którego wynika ekspressis verbis, że generalnie to Izba jednak nie funkcjonuje, zmuszony jestem przyznać: niepotrzebnie mnie poniosło! Trudno przecież, aby na moje maile reagował ktoś, kogo w rzeczywistości nie ma! No bo chyba nie prawnicy piszący za Izbę wszelkie opinie?

 

 

,

—————

Powrót

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379