2014-02-16 20:40

Konsultacyjna puenta - epilog

Pod moim artykułem Konsultacyjna puenta Wiceprezes TUP zadeklarował, co następuje:

Data: 2014-02-02

Dodał: Grzegorz A. Buczek

Tytuł: informacja publiczna

Ponieważ uważam, że tak same uwagi do Tez Kodeksu U-B zgłoszone w trakcie oficjalnie ogłoszonych "konsultacji społecznych" jak i ich "podsumowanie" dla potrzeb Komisji Kodyfikacyjnej są tzw. "informacją publiczną", wystąpiłem o udostępnienie tych materiałów. O rezultacie wystąpienia poinformuję.

Poniżej publikujemy przesłane przez Pana Grzegorza Buczka, uzyskane w trybie dostępu do informacji publicznej, materiały końcowe konsultacji społecznych dotyczących projektu tez do kodeksu urbanistyczno-budowlanego:

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

—————

Powrót

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379