2011-09-07 09:40

Konkurs z rebusem

Na oficjalnej stronie internetowej KIU 16 sierpnia br. w zakładce Aktualności umieszczono następującą informację:

„W dniu 8 sierpnia 2011 r. Gmina Miasto Lublin ogłosiła Konkurs urbanistyczno-architektoniczny otwarty, jednoetapowy na opracowanie projektu koncepcyjnego p.t. Projekt rewitalizacji obszaru Podzamcza w Lublinie. Celem konkursu jest dokonanie wyboru najlepszych ze zgłoszonych do konkursu prac i wykorzystanie ustaleń zwycięskich prac przy opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar, o powierzchni ok. 34,8 ha, objęty planem, zlokalizowany jest w miejscu ważnym dla miasta – w sąsiedztwie Centrum Lublina, w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta Lublina.(…)”

 Szczególnie interesujące wydało mi się zdanie: (…) Celem konkursu jest dokonanie wyboru najlepszych ze zgłoszonych do konkursu prac i wykorzystanie ustaleń zwycięskich prac przy opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.(…).

Dlaczego akurat to zdanie?

Póki co, każdy sporządzany plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny z obowiązującym studium gminy więc także i ten „konsumujący” wyniki konkursu też będzie podlegać temu rygorowi.

Niestety, problem w tym, że jak wynika z informacji zawartych w wytycznych urbanistyczno-architektonicznych, opracowanych na potrzeby w/w konkursu, obowiązujące Studium Miasta Lublina zostało sporządzone i uchwalone w… 2000 r.(!), a co za tym idzie, jest mocno zdezaktualizowane i dlatego też obecnie trwają intensywne prace nad sporządzeniem nowego Studium zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina.

Wszystko to byłoby „oczywistą oczywistością” gdyby nie drobny szczegół: otóż zgodnie z przyjętymi założeniami konkursowymi nowy plan będzie „konsumował” wyniki oparte o wytyczne z obowiązującego obecnie Studium Miasta Lublina – dokumentu, który wkrótce, tj. na etapie sporządzania "pokonkursowego" planu zagospodarowania przestrzennego, zastąpi nowy, definiujący uaktualnioną politykę przestrzenną miasta.

Czy nowe studium okaże się na tyle identyczne ze „starym”, że założenia konkursowe (a tym samym wyniki konkursu) pozostaną aktualne?

Jeśli założenia konkursowe (i automatycznie wyniki konkursu) w nowym studium zdezaktualizują się, to będzie problem z uchwaleniem „pokonkursowego” planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli natomiast założenia konkursowe (a tym samym wyniki konkursu) mają pozostać aktualne to w jakim celu sporządzane jest „nowe” Studium?

—————

Powrót


Skomentuj artykuł

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


Ankieta

Oceń artykuł

bardzo interesujący (4)
67%

interesujący (1)
17%

nie mam zdania (1)
17%

nieinteresujący (0)
0%

Całkowita liczba głosów: 6


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379