2009-12-04 21:49

Koniec świata wcześniej?

 

Po lekturze artykułu Rzeczpospolitej Nie każdą działkę można uznać za zieleń  z dnia  04.12.2009 r. ciśnie się na usta słynne powiedzenie Ryszarda Popiołka z filmu „Dom” :

 „Koniec świata!”  

 Zmiana przeznaczenia nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego musi mieć szczególnie uzasadnienie. Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie (sygn. IV SA/Wa 1275/09)” -  relacjonuje uprzejmie Pani Redaktor.

Sprawdźmy jeszcze u źródeł (tj. treść oryginału):

„Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (...) po rozpoznaniu (…)  w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (…) stwierdza, że zaskarżona uchwała w części dotyczącej przeznaczenia działek ewidencyjnych (…)”

Wprawdzie w ustawie planistycznej „stoi”, że w studium określa się jedynie kierunki polityki przestrzennej natomiast ustalenie przeznaczenia terenu następuje wyłącznie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 4 ustawy).

Ale jeśli Wysoki Sąd mówi (a Pani Redaktor uprzejmie to powtarza), że można przeznaczać także w studium to już oni zapewne wiedzą lepiej niż jakaś tam ustawa!

Okey!

Tylko jeszcze jedna rzecz wymaga wyjaśnienia: według wiarygodnych zapowiedzi koniec świata miał nastąpić dopiero w 2012 roku.

 Miejmy nadzieję, że tę ostatnią sporną kwestię ostatecznie rozstrzygnie Naczelny Sąd Administracyjny.

 

—————

Powrót


Skomentuj artykuł

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379


 
Ankieta

Oceń artykuł

bardzo interesujący (2)
50%

interesujący (2)
50%

nie mama zdania (0)
0%

nieinteresujący (0)
0%

Całkowita liczba głosów: 4