2010-02-21 20:58

Kongresowe galerie

Debata na temat ładu przestrzennego to nieuchronnie także debata na temat chaosu przestrzennego. Wobec tego powstaje zasadnicze pytanie: co odbieramy jako stan chaosu, a co jako stan ładu w otaczającej przestrzeni? Jakimi kryteriami kierujemy się w tej ocenie?

Co łatwiej spotkać w polskiej przestrzeni: chaos czy ład? Jak bardzo polski ład jest piękny i jak bardzo polski chaos jest brzydki?

Zapraszamy do odpowiedzi na te pytania już od dzisiaj – poprzez współtworzenie kongresowych galerii fotograficznych:
- Galerii polskiego ładu przestrzennego,
- Galerii polskiego chaosu przestrzennego.

Fotografie, które prosimy kierować na adres wirtualnykongres@gmail.com w formacie nie mniejszym niż 800 x 600 (w takim będą publikowane – zastrzegamy sobie prawo przeskalowania większych plików), powinny zawierać:
- wskazanie jednej z powyższych Galerii,
- imię i nazwisko autora fotografii,
- zgodę autora na publikację zdjęcia na stronie internetowej Kongresu.

—————

Powrót


Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (439)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (9)
2%

mało interesujący (13)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 510    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (271)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (28)
8%

nieudolne naśladownictwo (69)
19%

Całkowita liczba głosów: 368