2016-11-11 21:30

Kodeksowe rekomendacje GKU-A

W końcu czerwca br. na portalu kontrurbanista.webnode.com umieściłem notkę „MWN - my wiemy najlepiej”, w której odniosłem się do szans rządowego planu wznowienia prac nad projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego:

(…) Kiedy czytam, że „najwięksi specjaliści w kraju od prawa regulującego problematykę inwestycyjno-budowlaną a także eksperci od tej problematyki” przez trzy lata usiłowali, niestety bezskutecznie (jak się ostatecznie okazało), uporządkować i usystematyzować przepisy urbanistyczno-budowlane w formie kodeksu urbanistyczno-budowlanego, a następnie parę akapitów dalej dowiaduję się, że z tym samym problemem zamierzają się, tym razem skutecznie, zmierzyć etatowi urzędnicy resortu (w liczbie 5 osób), ponadto do końca br. i bez dodatkowych wynagrodzeń, bez apanaży, bez zespołów, po takiej lekturze bezskutecznie próbuję znaleźć w przestrzeni publicznej jakikolwiek głos rozsądku traktujący o szansach takiego eksperymentu. Odnoszę wrażenie, że wszyscy „zorientowani w temacie” przyjęli postawę wyczekiwania na finał rodem z Greka Zorby. (…)

Od ponad miesiąca w przestrzeni publicznej funkcjonuje rządowy projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego. W rezultacie poddania społecznym konsultacjom:

„(…) Ponad 3 tys. uwag wpłynęło już w trwającym procesie konsultacji społecznych projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany – poinformował w Katowicach wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski. (…)Rozpoczynając konsultacje MIB deklarowało, że chce uchwalenia Kodeksu w 2017 r. Wtedy przepisy mogłyby wejść w życie stopniowo - z uwagi na liczbę ok. 120 ustaw, których dotknie Kodeks - od 1 stycznia 2018 r. Przepisy wprowadzające mają zawierać szereg regulacji dostosowujących, które pozwolą na dostosowanie do nowego stanu prawnego. (…).-możemy przeczytać na portalu portalsamorzadowy.pl

Tak olbrzymia ilość zgłoszonych zastrzeżeń nie musi jeszcze oznaczać porażki autorów projektu, niestety, opinie zgłoszone w ramach międzyresortowych uzgodnień m.in. przez Rządowe Centrum LegislacjiMinistra Spraw Zagranicznych a także przez Ministra Rozwoju i Finansów wydają się przesądzać o dalszych losach opublikowanej wersji projektu kodeksu.

Jednak rozstrzygający (?) głos w tej kwestii należy, według deklaracji przedstawicieli resortu,do  powołanej niedawno, Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, jako organu doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Tematem pierwszego posiedzenia tego gremium był właśnie projekt ustawy kodeks urbanistyczno-budowlany - niestety, oficjalna opinia tego gremium nie jest, póki co, znana. Na marginesie warto zauważyć, że GKU-A ma do swojej dyspozycji nie tylko sam projekt kodeksu, ale także stanowiska poszczególnych resortów oraz uwagi zgłaszane w trybie konsultacji społecznych. Czy zostaną one uwzględnione przez Komisję w opracowywanych rekomendacjach? 

A przede wszystkim, czy członkom Komisji nie zabraknie determinacji i woli przedstawienia rzeczywistej sytuacji, w jakiej znalazł się projekt kodyfikacji przepisów inwestycyjno-budowlanych w obecnym kształcie? 

 

—————

Powrót


Komentarze

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379