2008-11-23 23:12

Kiedy zabudowa siedliskowa (zagrodowa) bez planu?

Pretekstem do napisania artykułu „Siedlisko pod zabudowę" (Rzeczpospolita z dnia 23.11.2008 r.) stało się pytanie Czytelnika: Czy, jeżeli powierzchnia siedliska będzie mniejsza niż średnia wielkość takiej nieruchomości w gminie, a nie będzie sąsiedniej zabudowy, istnieje ryzyko, że nic nie wybuduję na takim terenie? Skąd taki przepis? Niestety zarówno pytanie Czytelnika jak też umieszczona w artykule odpowiedź prawnika, to klasyczne pomieszanie pojęć. Mówiąc najkrócej: nie ma takiego przepisu, który przytacza Czytelnik!

Niestety, interpretacja przepisów art. 61 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717, z późn. zm.), przedstawiona przez radcę prawnego znanej kancelarii, jest również zupełnie błędna - art. 61, ust. 4 stanowi, że: „4. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie".

Przepis ten w sposób jednoznaczny określa warunki, na jakich może powstać nowe siedlisko zabudowy zagrodowej (o które pyta Czytelnik), w sąsiedztwie którego nie ma zabudowy zagrodowej istniejącej - w sytuacji takiej rozstrzyga wielkość (powierzchnia) gospodarstwa rolnego wnioskodawcy a nie wielkość działki (nieruchomości) przewidywanej do utworzenia siedliska.

Należy przy tym wyraźnie podkreślić, iż do powierzchni gospodarstwa rolnego wnioskodawcy wlicza się wszystkie grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego - stanowiące jego własność,  będące w wieczystym użytkowaniu  oraz dzierżawione - również te, które leżą poza obszarem gminy, na terenie której wnioskodawca chce utworzyć siedlisko (np. leżące w gminie sąsiedniej).

Ponadto uzupełnienia wymaga, poruszona w artykule, kwestia dopuszczalności zabudowy terenów rolnych w planach zagospodarowania przestrzennego - zamierzenie utworzenia siedliska zabudowy zagrodowej t.j. budowy obiektów budowlanych służących produkcji rolniczej na terenie, którego przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostało ustalone jako grunty rolne, nie jest sprzeczne z tym planem, jeżeli plan nie wprowadza zakazu takiej zabudowy (uchwała NSA z dnia 11 maja 1998 r. sygn. akt OPK 40/97 (ONSA z 1998 r. z. 4, poz. 111).

—————

Powrót


Skomentuj artykuł

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


Ankieta

Oceń artykuł

bardzo interesujący (3)
50%

interesujący (2)
33%

nie mam zdania (0)
0%

nieinteresujący (1)
17%

Całkowita liczba głosów: 6


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379