2011-06-06 17:40

Katowicka jaskółka...i co dalej?

Na stronie internetowej Południowej Okręgowej Izby Urbanistów, pod datą 6 maja 2011 r.,  pojawiła się informacja o niezwykle interesującym spotkaniu Przedstawicieli Izby Okręgowej z przedstawicielem Wojewody Śląskiego.

Na spotkaniu tym reprezentujący Wojewodę Dyrektor Wydziału Infrastruktury zaprezentował nową formułę funkcjonowania organu nadzoru w sprawach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

Formułę tę można streścić w jednym zdaniu: WSZYSTKIE sprawy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w tym najważniejsze, tj. „sprawdzanie dokumentów planistycznych pod kątem zgodności z prawem” będą prowadzone inaczej niż dotychczas - przez Wydział Infrastruktury.

Dyrektor Wydziału Infrastruktury zadeklarował ponadto gotowość szerszej współpracy merytorycznej w tym: wydawania przez Urząd opinii prawnych i merytoryczno-prawnych już na etapie uzgadniania i opiniowania projektu planu oraz organizowania cyklicznych wspólnych spotkań szkoleniowo-warsztatowych przedstawicieli Wydziału Infrastruktury ze środowiskiem urbanistów. Co warte podkreślenia, jest to realizacja postulatów POIU.

Spotkanie niezwykle interesujące nie dlatego, że zaproponowana formuła to nowość (identyczną formułę realizowałem w latach 1993-94 w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku) ale dlatego, że minął miesiąc od opisanego wydarzenia... a ciągu dalszego brak.

Jedna jaskółka wiosny nie czyni – czy, a jeśli tak to kiedy doczekamy się piętnastu pozostałych ? 

—————

Powrót


Skomentuj artykuł

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


Ankieta

Oceń artykuł

bardzo interesujący (2)
100%

interesujący (0)
0%

nie mam zdania (0)
0%

nieinteresujący (0)
0%

Całkowita liczba głosów: 2


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379