2015-04-10 00:35

Planistyczny nadzór prawny do poprawki?

Trybunał Konstytucyjny, rozpatrujący wniosek w sprawie zgodności ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, odrzucił argumentację urbanistów IU o konieczności pośredniej zawodowej kontroli urbanistów przez obligatoryjny samorząd zawodowy urbanistów.

W związku z powyższym, jak już wcześniej pisałem, formalnie kontrola należytej jakości wykonywania tego zawodu jest obecnie realizowana wyłącznie w ramach nadzoru formalno-prawnego wojewody nad działalnością planistyczną samorządów.

Myślę, że w/w wyrok TK to dobry moment aby przyjrzeć się bliżej i uważniej pracy organów nadzoru w części bezpośrednio dotyczącej weryfikacji formalno-prawnej dokumentów planistycznych.

Przyznaję, że do podjęcia tego tematu w szczególny sposób zainspirował mnie „przypadek” opisany na forum dyskusyjnym portalu urbanistyka.info dotyczący akceptacji przez organ nadzoru uchylenia planu miejscowego bez przeprowadzenia procedury planistycznej.

Zapraszam serdecznie do dzielenia się swoimi doświadczeniami, refleksjami i pomysłami na tytułowy temat.

  • Jaka jest a jaka powinna być struktura organizacyjna planistycznego nadzoru prawnego?
  • Jakie jest a jakie powinno być przygotowanie merytoryczne pracowników planistycznego nadzoru prawnego? 
  • Planistyczny nadzór prawny - tylko egzekwowanie prawa czy także edukacja (szkolenia, seminaria, konsultacje) ?
  • Planistyczny nadzór prawny a kontrola należytej jakości wykonywania zawodu urbanisty - jak jest a jak powinno być?
  • Planistyczny nadzór prawny usytuowany tak jak dotychczas czy np. analogicznie do RIO?

—————

Powrót


Forum dyskusyjne

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379