2010-02-21 22:11

Fotogalerie i nowe problematyki forów dyskusyjnych

Zostały utworzone kongresowe galerie fotografii - ładu i chaosu przestrzennego. Zapraszamy do ich współtworzenia.

Ponadto zostały zaktualizowane propozycje problematyk kongresowych forów dyskusyjnych:
- Wirtualny panel urbanistów: 4. Urbanista – klient czy partner samorządu lokalnego?
- Wirtualny panel polityków: 3. Europejskie polityki architektoniczne a polska polityka dot. przestrzeni i architektury – świadomy wybór czy europejski „przymus”?
- Wirtualny panel samorządowców: 3. Szczegółowość i inercja planów miejscowych a potrzeby elastycznego zarządzania przestrzenią i majątkiem gminy.
- Wirtualny panel inwestorów: 3. Planowanie przestrzenne – bariera inwestycyjna czy narzędzie zarządzania ryzykiem?
- Wirtualny panel społeczny: 3. Moderowanie konfliktów w procesie planistycznym – polski (planowany) moderator czy angielski planning officer?

Autorem ww. propozycji jest Grzegorz A. Buczek - dziękujemy za ich nadesłanie. Na kolejne propozycje problematyk czekamy do 31 marca 2010 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym zaproszeniem na Kongres

—————

Powrót

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (444)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (10)
2%

mało interesujący (13)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 516


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (276)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (28)
7%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 375