2014-03-27 01:06

Cytat miesiąca

" (...) Jednak już na obecnym etapie legislacyjnym niektóre z zaprezentowanych rozwiązań budzą wątpliwości.

Tak jest m.in. z pomysłem zawartym w tezie 152, by realizacja inwestycji, które – ze względu na swoją charakterystykę lub negatywne oddziaływanie – mogą wywoływać sprzeciw społeczny, następowała wyłącznie na podstawie planu miejscowego. Dotyczyć miałoby to oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów czy elektrowni wiatrowych.

W opinii ministra administracji i cyfryzacji powyższy przepis budzi wątpliwości pod kątem konstytucyjnego prawa wolności zabudowy.(...)"

 

"Kodeks budowlany jednak w dwóch częściach? Miał ułatwić inwestycje, budzi same wątpliwości" Dziennik Gazeta Prawna 25.III. 2014 r

—————

Powrót

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379