2015-03-06 00:17

Cudu nie będzie

4 września 2014 r. grupa Posłów na Sejm RP VII Kadencji złożyła w Trybunale Konstytucyjnym wniosek w sprawie zgodności ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. 2014, poz. 768) z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek 24.03.2015 r.

Istota tego wystąpienia sprowadza się generalnie do jednej zasadniczej kwestii, która została wyartykułowana w następujący sposób:

„(...) W tym kontekście całkowicie nieproporcjonalne i mijające się z celem jest też doprowadzenie do likwidacji samorządu urbanistów, a w tym systemu sądownictwa dyscyplinarnego i kodeksu etyki zawodowej. Samorząd zawodowy urbanistów, odgrywał poprzez te instytucje ważną rolę w zapewnieniu należytej jakości wykonywania zawodu, co było istotne ze względu na interes publiczny. Rezygnacja z samorządu zawodowego pozostawi wykonywanie zadań ustawowych z zakresu urbanistyki poza jakąkolwiek kontrolą zawodową, kiedy w procesie ułatwiania dostępu, który musi wiązać się z obniżaniem wymogów, szczególnie konieczne jest zapewnienie kontrolowania jakości. Gdy mamy do czynienia z istnieniem w tym zakresie interesu publicznego, a przy wykonywaniu zadań urbanistycznych taki bezsprzecznie istnieje, nie można zdawać się na sądownictwo powszechne. Potrzebna jest kontrola pośrednia, zawodowa. Pozbawione jej, pełne otwarcie zawodu, do kompetencji którego należą istotne zadania w zakresie kształtowania przestrzeni w zgodzie z wymogami ładu przestrzennego, z pewnością negatywnie wpłynie na politykę przestrzenną na terenie gminy, województwa i całego państwa. Naruszy tym samym interes publiczny. (...)”

No cóż, środowiska „postizbowe” suflujące autorom wniosku taki sposób postrzegania rzeczywistej roli byłej Izby Urbanistów w planistycznym „realu” najwyraźniej liczą na cud...uwierzenia w taką narrację.

 

—————

Powrót


Cud w Trybunale Konstytucyjnym?

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379