2008-12-01 19:16

Co gminie wolno w decyzji wzzt?

Z dużym zaciekawieniem przeczytałem artykuł Rzeczpospolitej Warunki zabudowy” z dnia 30.11.2008 r. Naprawdę interesujący okazał się jedynie temat podniesiony przez czytelnika (czy w decyzji o warunkach zabudowy można narzucić inwestorowi ilość kondygnacji budynku, większą, niż sobie tego życzy?) - niestety, radca prawny znanej kancelarii nie tylko nie udzielił odpowiedzi na postawione na wstępie pytanie, ale niezbyt „fortunnie" zacytował obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa:

I

Pan MW: „Warto też wspomnieć o rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 26 sierpnia 2003 r." - nie chodzi o plan z 26 sierpnia 2003 r. ale o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r.

II

Pan MW: „Nie może to być też działka rolna lub leśna, która wymaga zmiany swego przeznaczenia albo była objęta zgodą na taką zmianę uzyskaną przy sporządzaniu starych, nieważnych już planów miejscowych":

1) należy uzupełnić: Nie może to być też działka rolna lub leśna, która wymaga zmiany swego przeznaczenia na cele budowlane (działka leśna może być przeznaczana na cele budowlane ale także na cele rolne);

2) sformułowanie „(…) nieważnych już planów miejscowych" jest niewystarczające - nie chodzi o dowolne plany miejscowe, tylko o te, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, t.j. plany miejscowe sporządzone przed 1 stycznia 1995 r.;

3) „Nie może to być też działka rolna lub leśna (…) objęta zgodą na taką zmianę uzyskaną przy sporządzaniu starych, nieważnych już planów miejscowych": w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie! (art. 61 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) - jeśli przyjmiemy poprawkę, o której mówię w pkt 2, że chodzi o plany miejscowe sporządzone przed 1 stycznia 1995 r., to właśnie zgody na zmianę przeznaczenia uzyskane przy sporządzaniu tych planów stanowią pozytywną przesłankę do wydania decyzji o warunkach zabudowy.

„Czy w decyzji o warunkach zabudowy można narzucić inwestorowi ilość kondygnacji budynku, większą, niż sobie tego życzy?" - myślę, że na odpowiedź na to postawione w artykule pytanie w dalszym ciągu czeka wielu Czytelników - inwestorów. Czy ktoś na nie odpowie?

—————

Powrót





Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


Skomentuj artykuł

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz


 

 



   PUBLIKACJE PORTALU 



  



Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379