2010-11-26 19:31

Co wolno wojewodzie to nie tobie…samorządzie?

„Bodajbyś żył w ciekawych czasach” - to dość przewrotne przekleństwo wymyślili wprawdzie starożytni Chińczycy ale jak się okazuje, pasuje „jak ulał” także do naszej rzeczywistości.

Pisząc: „naszej rzeczywistości”, mam na myśli szczególnie ostatnie miesiące, w których specustawa goni specustawę, megaustawa goni megaustawę, nowelizacja nowelizację a wszystko to wyłącznie dla dobra naszej polskiej „planistyki”.

Osobiście od zawsze uważam, że każdy urbanista powinien być „ostry”. Dlatego  „bardzo dużo czytam, staram się odświeżać umysł".

Niestety z tym „odświeżaniem” nie do końca mi wychodzi – szczególnie przy lekturze w/w nowelizacji, spec- i megaustaw.

Oto przykład z 21 października 2010 r. kiedy to po raz kolejny znowelizowano ustawę planistyczną. Szczególną uwagę (chyba tylko moją) zwraca zmiana art. 4 wymienionej ustawy:

Art. 4.
(…)
3. W odniesieniu do terenów zamkniętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się tylko granice tych terenów oraz granice ich stref ochronnych. W strefach ochronnych ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu i korzystaniu z terenów, w tym zakaz zabudowy.
4. Przepisów ust. 3 nie stosuje się do terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu.

W całej pozostałej części tekstu ustawy nie udało mi się znaleźć potwierdzenia, że gmina uzyskuje pełne władztwo planistyczne nad terenami kolejowymi zamkniętymi.

Ponadto, jak wieść gminna niesie, wojewodowie w dalszym ciągu wydają dla tych terenów wzzt.

Czyżby gmina uzyskiwała tylko władztwo częściowe – do sporządzania planów miejscowych?

No i bądź tu człowieku (urbanisto) „ostry”!
 

—————

Powrót


Dodaj komentarz

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


Ankieta

Oceń artykuł

bardzo interesujący (3)
75%

interesujący (1)
25%

nie mam zdania (0)
0%

nieinteresujący (0)
0%

Całkowita liczba głosów: 4


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379