2014-04-01 00:29

Chaos w polskiej przestrzeni wreszcie doceniony?

„Nabór wniosków w ramach programu HERITAGE PLUS” - od 3 marca do 28 kwietnia br. potrwa nabór wniosków wstępnych w konkursie na dofinasowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH). Konkurs ogłaszają Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Ogłoszenie dotyczy składania wniosków wstępnych (pre-proposals) w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym, w szczególności materialnym, ale z uwzględnieniem powiązanych aspektów dziedzictwa niematerialnego i cyfrowego.

Konkurs Heritage Plus jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 15 państw uczestniczących w programie oraz Komisję Europejską, a jego łączny budżet wynosi 9 mln EUR. Przyjęty w nim model finansowania zapewni wsparcie dla najbardziej wartościowych projektów. Projekty badawcze nie mogą trwać dłużej niż 36 miesięcy.

Tematy badawcze zostały zaczerpnięte z Programu Badań Strategicznych dla Inicjatywy Wspólnego Planowania w obszarze „Dziedzictwo Kulturowe a Zmiana Globalna” (Strategic Research Agenda for the Joint Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change) https://www.jpi-culturalheritage.eu/2014/02/strategic-research-agenda-sra

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

1. Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i związanych z nim przejawów dziedzictwa niematerialnego (Safeguarding tangible cultural heritage and its associated intangible expressions)

2. Zrównoważone strategie ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym (Sustainable strategies for protecting and managing cultural heritage)

3. Użytkowanie i adaptacja wszelkich form dziedzictwa kulturowego (Use and re-use of all kinds of cultural heritage)

Ministerstwo KiDN szczególną wagę przywiązuje do problematyki związanej z obszarem trzecim - Użytkowanie i adaptacja wszelkich form dziedzictwa kulturowego (Use and re-use of all kinds of cultural heritage) – jak bowiem wynika z „Regulaminu konkursu dla wnioskodawców z Polski” tę kategorię uczestników konkursu obowiązuje już nowy,  zredefiniowany katalog form dziedzictwa kulturowego, uzupełniony o kategorię „obszary utrwalonego chaosu przestrzennego”.

—————

Powrót


Skomentuj

Data: 2014-04-09

Dodał: Kontrurbanista

Tytuł: Prima aprilis

(...) uczestników konkursu obowiązuje już nowy, zredefiniowany katalog form dziedzictwa kulturowego, uzupełniony o kategorię „obszary utrwalonego chaosu przestrzennego”."

Wprawdzie miał to być wyłącznie niewinny pierwszokwietniowy żart, ale sądząc z braku dotychczas jakichkolwiek komentarzy, odnoszę wrażenie, że "pomysł" został "kupiony".
Co na to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego?

Odpowiedz

—————

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379