2012-04-18 18:29

Źdźbło

„Polska Izba Urbanistów dostrzega problemy związane z funkcjonowaniem obecnego systemu planowania przestrzennego w Polsce i konsekwencje ekonomiczne i społeczne tych problemów. Znane nam są zarzuty zarówno środowiska inwestorów skarżących się na przewlekłość procedur, organów gmin obciążonych narastającymi skutkami finansowymi i społecznymi zatwierdzanych planów miejscowych, jak również mieszkańców – potencjalnych inwestorów lub użytkowników terenów. Jako samorząd zawodowy zrzeszający profesjonalistów w dziedzinie projektowania zagospodarowania przestrzeni, prezentujemy stanowisko oparte na wieloletnich doświadczeniach naszych członków. Prowadzone przez nas od wielu lat analizy stanu gospodarki przestrzennej wskazują, że istotną (aczkolwiek nie jedyną) przyczyną postępującej degradacji przestrzeni są niewłaściwe rozwiązania prawne zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Obawiamy się licznie pojawiających się populistycznych pomysłów wprowadzenia reformy planowania przestrzennego częstokroć ukierunkowanych na wąską problematykę interesów określonych grup. W ubiegłych latach sformułowaliśmy założenia do zmian obecnie obowiązującej ustawy. Teraz przedstawiamy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wyrażamy nadzieję, że dobrze posłuży on w pracach legislacyjnych prowadzonych przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, a w konsekwencji przyczyni się do stworzenia lepszych warunków zarówno dla procesów inwestycyjnych, zrównoważonego rozwoju jak i racjonalnego wykorzystania przestrzeni Polski. Jednocześnie deklarujemy wolę uczestnictwa w dalszej dyskusji i pracach nad rozwiązaniami legislacyjnymi.(...)”


(fragment uzasadnienia do projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Polskiej Izby Urbanistów z dnia 28 lutego 2012 r.)

 

 

(Mat.7:3–5)
 

—————

Powrót


Skomentuj artykuł

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


Ankieta

Oceń artykuł

bardzo interesujący (2)
100%

interesujący (0)
0%

nie mam zdania (0)
0%

nieinteresujący (0)
0%

Całkowita liczba głosów: 2


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379