Archiwum artykułów

2018-11-20 21:26

Polskiej przestrzeni na ratunek

...

Cały artykuł

—————

2018-04-11 10:52

Zmiana planu miejscowego – derogacja czy nowelizacja?

Tytułowy problem, dotyczący uchwalania zmian planu miejscowego w sposób uwzględniający stan prawny obowiązujący w powyższym zakresie, ma charakter wieloaspektowy, zarówno merytoryczny jak i formalno-prawny. Problem ten w wymiarze formalno-prawnym nie został odwzorowany w ustawie z dnia 27...

Cały artykuł

—————

2017-09-04 00:58

Łódzka partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym

Odgórne (MIB) intensywne wysiłki na rzecz zreformowania polskiej planistyki z każdym tygodniem przynoszą kolejne spektakularne efekty (vide projekt przywrócenia zawodu urbanisty). Entuzjazm i publicznie wyrażana (przez w/w instytucję) satysfakcja z osiąganych rezultatów działa inspirująco i...

Cały artykuł

—————

2017-04-07 00:31

Rekomendacje TUP versus rekomendacje Kontrurbanisty (2) (pytania retoryczne)

Pozostając pod niezwykle silnym wrażeniem wypracowanych wspólnie (jak się domyślam) przez MIB oraz TUP kierunków i sposobów przywracania zawodu urbanisty w Polsce, tradycyjnie już, w sytuacjach dla mnie szczególnie trudnych intelektualnie, zwracam się do Autorów tychże „”kierunków i sposobów”,...

Cały artykuł

—————

2017-04-06 23:50

Rekomendacje TUP versus rekomendacje Kontrurbanisty (1)

I. Na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pod datą 03.04.2017 r. umieszczona została informacja pt: O kodeksie urbanistyczno-budowlanym z urbanistami . Jest to krótka relacja z seminarium "Problemy planistyczne – wiosna 2017 r.", które odbyło się 3 kwietnia...

Cały artykuł

—————

2017-04-01 00:01

MIB przywraca zawód urbanisty – główne założenia projektu ustawy

Według informacji opublikowanych na portalu samorządowym  w  Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa od kilku tygodni trwają intensywne prace nad projektem przywrócenia zawodu urbanisty i nadania mu statusu zawodu zaufania publicznego. Z informacji zamieszczonych w cytowanym artykule...

Cały artykuł

—————

2017-03-30 00:11

TUP - ciąg dalszy teorii światów równoległych

Na portalu Towarzystwa Urbanistów Polskich od dłuższego czasu „wisi” Opinia TUP do projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Dlaczego wspominam o niej dzisiaj, chociaż od publikacji minęły już ponad cztery miesiące? Planistycznym tematem numer jeden jest obecnie rządowa zapowiedź „przywrócenia...

Cały artykuł

—————

2017-03-22 00:10

Reformatorom pod rozwagę (3)

Zabierając głos na temat oficjalnych przymiarek do przywrócenia zawodu urbanisty, w poprzedniej notce Reformatorom pod rozwagę (1) zaproponowałem nieco „idealistyczną” jak na nasze warunki,  wersję autorską uporania się z tym tematem. Dlaczego idealistyczną? Nawet czytelnik słabo zorientowany...

Cały artykuł

—————

2017-02-28 07:19

Reformatorom pod rozwagę (2)

Zawód urbanisty (profesjonalnego) będzie reaktywowany – takie są przynajmniej resortowe deklaracje. W tym kontekście bardzo interesującym może się okazać odpowiedź na pytanie, czy będzie kogo „reaktywować” ? Myślę, że podstawowym problemem dużej części środowiska osób od lat deklarujących...

Cały artykuł

—————

2017-02-10 01:11

Reformatorom pod rozwagę (1)

Swego czasu na tym portalu zwracałem uwagę, że dzisiaj, w świetle prawa, możemy mówić jedynie o „byłych urbanistach” – zastąpiły ich ustawowe „osoby sporządzające”, czyli praktycznie wszyscy. Żadne dodatkowe kryteria (staż, doświadczenie, dorobek zawodowy, rekomendacje, przynależność itp.) już...

Cały artykuł

—————

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (445)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (11)
2%

mało interesujący (14)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 519


 

    PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (279)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (29)
8%

nieudolne naśladownictwo (71)
19%

Całkowita liczba głosów: 379