Archiwum artykułów

2018-04-11 10:52

Zmiana planu miejscowego – derogacja czy nowelizacja?

Tytułowy problem, dotyczący uchwalania zmian planu miejscowego w sposób uwzględniający stan prawny obowiązujący w powyższym zakresie, ma charakter wieloaspektowy, zarówno merytoryczny jak i formalno-prawny. Problem ten w wymiarze formalno-prawnym nie został odwzorowany w ustawie z dnia 27...

Cały artykuł

—————

2017-09-04 00:58

Łódzka partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym

Odgórne (MIB) intensywne wysiłki na rzecz zreformowania polskiej planistyki z każdym tygodniem przynoszą kolejne spektakularne efekty (vide projekt przywrócenia zawodu urbanisty). Entuzjazm i publicznie wyrażana (przez w/w instytucję) satysfakcja z osiąganych rezultatów działa inspirująco i...

Cały artykuł

—————

2017-04-07 00:31

Rekomendacje TUP versus rekomendacje Kontrurbanisty (2) (pytania retoryczne)

Pozostając pod niezwykle silnym wrażeniem wypracowanych wspólnie (jak się domyślam) przez MIB oraz TUP kierunków i sposobów przywracania zawodu urbanisty w Polsce, tradycyjnie już, w sytuacjach dla mnie szczególnie trudnych intelektualnie, zwracam się do Autorów tychże „”kierunków i sposobów”,...

Cały artykuł

—————

2017-04-06 23:50

Rekomendacje TUP versus rekomendacje Kontrurbanisty (1)

I. Na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pod datą 03.04.2017 r. umieszczona została informacja pt: O kodeksie urbanistyczno-budowlanym z urbanistami . Jest to krótka relacja z seminarium "Problemy planistyczne – wiosna 2017 r.", które odbyło się 3 kwietnia...

Cały artykuł

—————

2017-04-01 00:01

MIB przywraca zawód urbanisty – główne założenia projektu ustawy

Według informacji opublikowanych na portalu samorządowym  w  Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa od kilku tygodni trwają intensywne prace nad projektem przywrócenia zawodu urbanisty i nadania mu statusu zawodu zaufania publicznego. Z informacji zamieszczonych w cytowanym artykule...

Cały artykuł

—————

2017-03-30 00:11

TUP - ciąg dalszy teorii światów równoległych

Na portalu Towarzystwa Urbanistów Polskich od dłuższego czasu „wisi” Opinia TUP do projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Dlaczego wspominam o niej dzisiaj, chociaż od publikacji minęły już ponad cztery miesiące? Planistycznym tematem numer jeden jest obecnie rządowa zapowiedź „przywrócenia...

Cały artykuł

—————

2017-03-22 00:10

Reformatorom pod rozwagę (3)

Zabierając głos na temat oficjalnych przymiarek do przywrócenia zawodu urbanisty, w poprzedniej notce Reformatorom pod rozwagę (1) zaproponowałem nieco „idealistyczną” jak na nasze warunki,  wersję autorską uporania się z tym tematem. Dlaczego idealistyczną? Nawet czytelnik słabo zorientowany...

Cały artykuł

—————

2017-02-28 07:19

Reformatorom pod rozwagę (2)

Zawód urbanisty (profesjonalnego) będzie reaktywowany – takie są przynajmniej resortowe deklaracje. W tym kontekście bardzo interesującym może się okazać odpowiedź na pytanie, czy będzie kogo „reaktywować” ? Myślę, że podstawowym problemem dużej części środowiska osób od lat deklarujących...

Cały artykuł

—————

2017-02-10 01:11

Reformatorom pod rozwagę (1)

Swego czasu na tym portalu zwracałem uwagę, że dzisiaj, w świetle prawa, możemy mówić jedynie o „byłych urbanistach” – zastąpiły ich ustawowe „osoby sporządzające”, czyli praktycznie wszyscy. Żadne dodatkowe kryteria (staż, doświadczenie, dorobek zawodowy, rekomendacje, przynależność itp.) już...

Cały artykuł

—————

2017-02-10 00:41

O kodeksowym zarządzaniu polską przestrzenią raz jeszcze

W notce z grudnia 2015 r.pt.: „Wyobraźnia reformatorów” poddałem w wątpliwość wykonalność filozofii zarządzania polska przestrzenią zawartą w projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego „poprzedniej kadencji”: Ponad dwa lata temu, w listopadzie 2013 r., w artykule Kodeksowy model zarządzania gminną...

Cały artykuł

—————


Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (444)
86%

interesujący (30)
6%

nie mam zdania (9)
2%

mało interesujący (13)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (19)
4%

Całkowita liczba głosów: 515


 

 
   PUBLIKACJE PORTALU   Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (275)
74%

jej konsekwentna kontynuacja (28)
8%

nieudolne naśladownictwo (70)
19%

Całkowita liczba głosów: 373