Komentarze

Data: 2021-12-17

Dodał: Buczek

Tytuł: reformowanie nie tego co trzeba reformować

??? ... myślałem, że chodzi o reformę systemu planowania przestrzennego, a nie o "reformę ładu przestrzennego", bo - przypominam definicję wprowadzoną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2003 (zapewne dlatego, że samorządy gmin nie radziły sobie z pierwszym zadaniem własnym, którym zostały "obarczone" [czyżby ponad siły ?] w ustawie ustrojowej z 1990 r.): "ład przestrzenny - należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne" ... co tu jest do zreformowania ? ale być może coś jednak jest "na rzeczy", skoro ponad rok temu wyrzucono do kosza KPZK 2030 z jej celem 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. Tylko co ?

Odpowiedz

—————

Wstaw nowy komentarz.

2022-01-17 21:09

Kontrurbanisty "walenie grochem o ścianę" - AD 2022

Cały artykuł

—————

2022-01-15 19:47

Reforma w odmętach komunistycznego szaleństwa

Cały artykuł

—————

2022-01-12 12:01

Witajcie w krainie planistycznych „płaskoziemców”

Cały artykuł

—————

2022-01-10 18:18

"Ocena Skutków Regulacji"

Cały artykuł

—————

2022-01-05 22:32

Odpowiedź kontrurbanisty na zaproszenie MRiT do udziału w prekonsultacjach

Cały artykuł

—————

2022-01-02 18:56

Prekonsultacje projektu reformy - taniec Zorby czas zacząć

Cały artykuł

—————

2021-12-29 20:47

Rekomendacje dla ministerialnych reformatorów na 2022 rok

Cały artykuł

—————

2021-12-22 21:44

Kontrrewolucja urbanistyczna - reforma ładu przestrzennego

Cały artykuł

—————

2021-09-16 09:07

Sąd administracyjny - reformator+

Cały artykuł

—————

2021-09-08 12:37

Odpowiedź Ministra - ad vocem

Cały artykuł

—————

2021-09-06 14:14

Odpowiedź Ministra

Cały artykuł

—————

2021-09-01 21:51

Apel do Ministra

Cały artykuł

—————

2021-08-26 09:27

List otwarty do następczyni/następcy Pani Minister Korneckiej

Cały artykuł

—————

2021-07-26 13:57

Mail otwarty do Pani Minister

Cały artykuł

—————

2021-06-18 14:17

„Akwarelkowcy” wracają do gry?

Cały artykuł

—————

2021-06-17 12:24

Akcja "Planistyczna ciuciubabka"

Cały artykuł

—————

2021-05-17 12:20

Polska planistyka w odmętach kolejnej "reformy"

Cały artykuł

—————

2016-06-29 23:21

Kto (nie) czyta, nie(ch) błądzi

Cały artykuł

—————

2016-06-29 14:48

„MWN - my wiemy najlepiej”

Cały artykuł

—————

2016-06-27 22:22

„Pytanie o charakterze ustrojowym”

Cały artykuł

—————

2016-06-25 21:00

Kontrurbanista non grata

Cały artykuł

—————

2016-06-22 00:01

Deregulacja planistycznych rzeczoznawców i biegłych sądowych

Cały artykuł

—————

2016-06-19 21:55

„Czekając na Kodota”

Cały artykuł

—————

2016-06-16 23:51

Siły na zamiary czy zamiar podług sił?

Cały artykuł

—————

2016-06-15 22:25

Nadzór wojewodów na cenzurowanym?

Cały artykuł

—————

2016-06-14 22:05

Urbaniści (nie)potrzebni od zaraz?

Cały artykuł

—————

2016-06-11 21:47

Patron walki z chaosem przestrzennym pilnie poszukiwany

Cały artykuł

—————

2016-06-09 00:50

Świat widziany z okien warszawskiego biurowca

Cały artykuł

—————

2016-06-08 23:43

"Zróbmy sobie… kodeks"

Cały artykuł

—————

2016-06-03 21:12

KONTRURBANISTA plus

Cały artykuł

—————

2016-06-02 21:23

Refleksje na koniec roku 2016...

Cały artykuł

—————

2016-05-31 00:54

Sukcesy sierotą?

Cały artykuł

—————

2016-05-28 19:33

Kodyfikacyjna gorączka

Cały artykuł

—————

2016-05-24 23:17

Przyjazny nadzór prawny – kaprys czy pragmatyzm władzy?

Cały artykuł

—————

2016-05-20 22:48

Mądry deweloper po szkodzie?

Cały artykuł

—————

2016-05-19 00:39

Kodeks budowlany – reaktywacja?

Cały artykuł

—————

2016-05-17 21:56

Dewastacja polskiej przestrzeni - jak długo jeszcze?

Cały artykuł

—————

2016-05-14 22:05

Patron likwidacji planowania przestrzennego?

Cały artykuł

—————

2016-04-13 00:02

Spokojnie, to tylko chaos!

Cały artykuł

—————

2016-03-10 00:24

„Akwarelkowe” porady prawne

Cały artykuł

—————

2016-01-31 12:48

Filozofia "wolności budowlanej" - definitywny koniec czy ciąg dalszy?

Cały artykuł

—————

2016-01-17 21:24

Na tropie prekursorów

Cały artykuł

—————

2016-01-13 00:13

„Mieszkaniowa” mądrość etapu?

Cały artykuł

—————

2016-01-12 01:03

Drogi i bezdroża planistycznych reform - rekomendacje cz.V

Cały artykuł

—————

2016-01-12 00:33

Drogi i bezdroża planistycznych reform - rekomendacje cz.IV

Cały artykuł

—————

2016-01-09 21:34

Drogi i bezdroża planistycznych reform - rekomendacje cz.III

Cały artykuł

—————

2016-01-05 00:21

Drogi i bezdroża planistycznych reform - rekomendacje cz.II

Cały artykuł

—————

2015-12-30 22:14

Drogi i bezdroża planistycznych reform - rekomendacje cz.I

Cały artykuł

—————

2015-12-30 00:43

Wyobraźnia reformatorów

Cały artykuł

—————

2015-12-29 00:58

„Chcieliśmy dobrze, wyszło...”

Cały artykuł

—————

2015-12-25 18:03

MAIL OTWARTY DO MINISTRA

Cały artykuł

—————

2015-12-03 00:05

„Eksperckie” rekomendacje

Cały artykuł

—————

2015-11-30 22:40

Dla kogo ten kodeks?

Cały artykuł

—————

2015-11-27 21:48

Co urodziła góra?

Cały artykuł

—————

2015-06-24 00:52

Głos z prowincji

Cały artykuł

—————

2015-06-17 23:33

Krótka rozprawa o skutkach pewnego (nie)doświadczenia

Cały artykuł

—————

2015-06-15 22:55

Reforma planistyczna w ślepym zaułku politycznego consensusu

Cały artykuł

—————

2015-06-14 00:24

„…nie idźcie tą drogą!"

Cały artykuł

—————

2015-06-11 00:51

O konsultacyjności konsultacji

Cały artykuł

—————

2015-06-10 00:17

Logo Kongresu Urbanistyki Polskiej 2018

Cały artykuł

—————

2015-06-06 20:55

Rewitalizacyjne zagadki

Cały artykuł

—————

2015-06-04 20:00

Polska - planistyczny „no man's land” w sercu Europy

Cały artykuł

—————

2015-06-01 22:59

"Zróbmy sobie…seminarium"

Cały artykuł

—————

2015-05-31 20:22

Refleksje na koniec roku 2015...

Cały artykuł

—————

2015-05-28 20:09

Powrót czy...ucieczka do centrum?

Cały artykuł

—————

2015-05-26 00:24

Polska Izba Urbanistów – reaktywacja?

Cały artykuł

—————

2015-05-22 23:32

Prezes locuta, causa finita

Cały artykuł

—————

2015-05-19 00:05

Z czym do Europy?

Cały artykuł

—————

2015-05-16 12:49

Kontrurbanistę za kraty!

Cały artykuł

—————

2015-05-15 19:11

"Wygaszanie" deregulacji zawodu urbanisty

Cały artykuł

—————

2015-05-13 00:09

TUP rulez!

Cały artykuł

—————

2015-05-11 23:02

Czekanie na elity

Cały artykuł

—————

2015-05-09 16:16

W poczuciu głębokiej troski

Cały artykuł

—————

2015-05-07 21:49

Jedno co warto…

Cały artykuł

—————

2015-05-07 18:01

(Bez)cenne gminne komisje urbanistyczno-architektoniczne

Cały artykuł

—————

2015-05-05 21:26

V. Kongres Urbanistyki Polskiej 2015

Cały artykuł

—————

2015-05-04 00:45

Urbanista – patriotyczny Don Kichot czy kondotier XXI wieku?

Cały artykuł

—————

2015-05-01 23:45

Pożegnanie urbanistów z "zawodem zaufania publicznego"

Cały artykuł

—————

2015-04-29 00:28

Gkua – proceduralny niewypał do likwidacji

Cały artykuł

—————

2015-04-28 00:38

Po co stowarzyszenia urbanistów?

Cały artykuł

—————

2015-04-26 21:09

Jak wyegzekwować odpowiedzialność zawodową urbanistów?

Cały artykuł

—————

2015-04-23 22:42

Kupą, mości panowie urbaniści?

Cały artykuł

—————

2015-04-18 17:06

Przedzjazdowe refleksje

Cały artykuł

—————

2015-04-17 22:42

KontrURBANISTA – co dalej?

Cały artykuł

—————

2015-04-15 22:54

"Deregulacja?! Dlaczego?!"

Cały artykuł

—————

2015-04-15 22:05

Zamiast wyjścia honorowego

Cały artykuł

—————

2015-04-14 21:44

"Dam pracę"

Cały artykuł

—————

2015-04-10 00:35

Planistyczny nadzór prawny do poprawki?

Cały artykuł

—————

2015-04-09 00:26

Sąd uznał...

Cały artykuł

—————

2015-03-28 18:38

Nius roku

Cały artykuł

—————

2015-03-25 21:47

Tylko wojewoda na straży należytego wykonywania zawodu urbanisty?

Cały artykuł

—————

2015-03-25 00:48

The Day After

Cały artykuł

—————

2015-03-24 13:00

W Trybunale Konstytucyjnym cudu nie było

Cały artykuł

—————

2015-03-21 20:42

Ustawa "krajobrazowa" entuzjastycznie przyjęta przez TUP

Cały artykuł

—————

2015-03-15 21:18

„Polityka przestrzenna czy upolitycznienie planowania przestrzennego?”

Cały artykuł

—————

2015-03-12 00:22

(...)IŚCI

Cały artykuł

—————

2015-03-06 00:17

Cudu nie będzie

Cały artykuł

—————

2015-03-03 19:44

Historia TUP według Konopnickiej - epilog

Cały artykuł

—————

2015-02-22 12:56

Ustawa rewitalizacyjna - cd likwidacji planowania przestrzennego

Cały artykuł

—————

2015-02-21 18:51

Rezultaty event(ualne)

Cały artykuł

—————

2015-02-20 00:08

Paradoks reformatorski?

Cały artykuł

—————

2015-02-18 01:46

Planistyczny Popielec AD 2015

Cały artykuł

—————

2015-02-17 01:09

KODYFIKACYJNA TAJEMNICA POLISZYNELA

Cały artykuł

—————

2015-02-14 21:03

MAIL OTWARTY DO MINISTRA

Cały artykuł

—————

2015-01-21 01:19

WYKAZ ODPOWIEDZIALNYCH ZA KATASTROFĘ POLSKIEJ PLANISTYKI

Cały artykuł

—————

2015-01-21 00:56

PRZYCZYNY LIKWIDACJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE

Cały artykuł

—————

2014-12-30 22:33

"Powrót do korzeni" według TUP

Cały artykuł

—————

2014-11-16 13:50

Skąd te kamienie?

Cały artykuł

—————

2014-10-16 13:48

EPILOG

Cały artykuł

—————

2014-09-16 13:52

OŚWIADCZENIE

Cały artykuł

—————

2014-06-06 00:49

Aby do emerytury

Cały artykuł

—————

2014-06-04 01:23

Teoria światów równoległych w planistyce

Cały artykuł

—————

2014-06-03 14:31

4 czerwca 2014 - co świętują urbaniści?

Cały artykuł

—————

2014-06-03 00:45

Gdzie ci eksperci?

Cały artykuł

—————

2014-06-02 01:21

Zaproszenie na kawę

Cały artykuł

—————

2014-05-29 01:08

Beneficjenci deregulacji

Cały artykuł

—————

2014-05-28 01:00

Deregulacja na wesoło

Cały artykuł

—————

2014-05-22 01:29

Prawdziwe oblicze (byłej) Izby Urbanistów

Cały artykuł

—————

2014-05-16 01:12

„Profesjonalizm? O co kaman?!”

Cały artykuł

—————

2014-04-25 22:55

Korporacja Urbanistów Rzeczpospolitej

Cały artykuł

—————

2014-04-25 14:24

Towarzystwo Urbanistów Polskich do lamusa?

Cały artykuł

—————

2014-04-24 17:04

Głos wołającego na pustyni?

Cały artykuł

—————

2014-04-23 19:02

Deregulacja czy likwidacja?

Cały artykuł

—————

2014-04-16 01:53

Planistyka - polska „trzecia” droga

Cały artykuł

—————

2014-04-09 00:34

Planistyczna "absolucja generalna" - materiały pomocnicze

Cały artykuł

—————

2014-04-07 01:16

Co by tu jeszcze...?

Cały artykuł

—————

2014-04-06 16:20

Cytat dziesięciolecia

Cały artykuł

—————

2014-04-01 00:29

Chaos w polskiej przestrzeni wreszcie doceniony?

Cały artykuł

—————

2014-03-28 13:59

Z dużej chmury...projekt Krajowej Polityki Miejskiej

Cały artykuł

—————

2014-03-27 08:09

Lublin liderem partycypacji społecznej?

Cały artykuł

—————

2014-03-27 01:06

Cytat miesiąca

Cały artykuł

—————

2014-03-23 11:33

Urbanistyczny remake

Cały artykuł

—————

2014-03-18 00:46

Komu jest dzisiaj potrzebna Izba Urbanistów?

Cały artykuł

—————

2014-03-14 00:33

Dla potomności

Cały artykuł

—————

2014-03-13 01:08

"Deregulacyjna" doktryna planowania przestrzennego

Cały artykuł

—————

2014-03-03 20:46

Wyjście awaryjne - dyskusja o przyszłości urbanistów

Cały artykuł

—————

2014-03-03 00:44

Zawód urbanisty - prawdziwa historia samounicestwienia (cz.2/7)

Cały artykuł

—————

2014-02-27 19:40

Zawód urbanisty - prawdziwa historia samounicestwienia (cz.1/7)

Cały artykuł

—————

2014-02-26 01:05

W poczuciu...dobrego samopoczucia

Cały artykuł

—————

2014-02-24 01:02

Poseł LZP nowym Prezesem Izby Urbanistów?

Cały artykuł

—————

2014-02-23 00:05

Zastrzeżenia versus zastrzeżenia

Cały artykuł

—————

2014-02-18 01:31

Mea (culpa) czy Kali?

Cały artykuł

—————

2014-02-16 20:40

Konsultacyjna puenta - epilog

Cały artykuł

—————

2014-02-15 22:41

Kontrurbanista „wykonsultowany”

Cały artykuł

—————

2014-02-14 01:06

Deregulacyjne polemiki z Pacem w tle

Cały artykuł

—————

2014-02-13 01:58

Urbanista profesjonalny pilnie poszukiwany

Cały artykuł

—————

2014-02-09 21:36

Deregulacja dostępu do…bezrobocia

Cały artykuł

—————

2014-02-07 21:32

"C.K. RAPORT 1912" - w poszukiwaniu straconego czasu

Cały artykuł

—————

2014-02-01 23:11

Zagadka

Cały artykuł

—————

2014-01-31 14:20

Konsultacyjna puenta

Cały artykuł

—————

2014-01-26 21:02

O Polskiej Polityce Architektonicznej w TOK FM

Cały artykuł

—————

2014-01-25 22:19

Akwarelkowa partycypacja

Cały artykuł

—————

2014-01-24 01:17

Izbowej mistyfikacji ciąg dalszy

Cały artykuł

—————

2014-01-20 01:13

Profesjonalizm na dobry początek

Cały artykuł

—————

2014-01-17 22:39

W oczekiwaniu na konsultacyjną puentę

Cały artykuł

—————

2014-01-13 01:57

Korporacja urbanistów - kara czy wyróżnienie?

Cały artykuł

—————

2014-01-11 22:48

(Nie)oczywiste (nie)oczywistości reform planistycznych

Cały artykuł

—————

2014-01-07 01:14

Widmo ładu przestrzennego?

Cały artykuł

—————

2014-01-06 22:13

Dobrze, dobrzej, najdobrzej

Cały artykuł

—————

2013-12-29 21:51

Portal Kontrurbanista VOR SALE?

Cały artykuł

—————

2013-12-20 00:47

Raport dla…?

Cały artykuł

—————

2013-12-19 00:17

Łopatologicznie

Cały artykuł

—————

2013-12-17 01:12

Recydywa "akwarelkowców"

Cały artykuł

—————

2013-12-15 12:54

Oświadczenie

Cały artykuł

—————

2013-12-13 21:40

Cytaty na koniec roku

Cały artykuł

—————

2013-12-10 01:10

Kontrurbanistyczny „raban”

Cały artykuł

—————

2013-12-06 22:06

Polowanie na (planistyczne) czarownice

Cały artykuł

—————

2013-12-03 20:10

Oto przyszłość (?) Izby Urbanistów

Cały artykuł

—————

2013-11-26 16:38

Korporacyjny gabinet luster

Cały artykuł

—————

2013-11-25 00:12

Kodeks budowlany ad Kalendas Graecas?

Cały artykuł

—————

2013-11-21 21:25

Votum separatum Towarzystwa Urbanistów Polskich

Cały artykuł

—————

2013-11-21 01:13

Cytat miesiąca

Cały artykuł

—————

2013-11-15 00:42

Krajobrazy polskie

Cały artykuł

—————

2013-11-14 00:30

Kodyfikacyjny test wytrzymałości

Cały artykuł

—————

2013-11-12 01:45

Kodeksowy model zarządzania gminną przestrzenią

Cały artykuł

—————

2013-11-06 01:12

(Nie) dyskutować? Oto jest pytanie!

Cały artykuł

—————

2013-11-05 00:05

Budżety gminne w kodyfikacyjnej kąpieli

Cały artykuł

—————

2013-10-31 00:15

Kodeksowa dewolucja planowania przestrzennego

Cały artykuł

—————

2013-10-30 01:38

Jak(oś) to będzie?

Cały artykuł

—————

2013-10-30 01:15

Czy można zreformować planowanie przestrzenne nie przywracając go?

Cały artykuł

—————

2013-10-18 11:25

Przestrzeń „resortowa”?

Cały artykuł

—————

2013-10-17 01:34

Tezy do (bez)dyskusji?

Cały artykuł

—————

2013-10-10 14:21

ANKIETA DLA URBANISTÓW PIU – wyniki

Cały artykuł

—————

2013-10-09 21:21

„Mieszkania, głupcze” – ponadpartyjny program polityczny

Cały artykuł

—————

2013-10-06 16:05

Kontrurbanistyczne manipulacje zdemaskowane!

Cały artykuł

—————

2013-09-06 11:14

Alegoria polskiej planistyki

Cały artykuł

—————

2013-08-21 00:43

Jaka piękna (korporacyjna) katastrofa!

Cały artykuł

—————

2013-08-02 00:54

Weterynarze polscy na ratunek urbanistom

Cały artykuł

—————

2013-07-31 00:44

Urbanistów portret zbiorowy w korporacyjnym wnętrzu

Cały artykuł

—————

2013-07-26 00:53

O "dereglamentacji" urbanistów - jak prawnik z prawnikiem

Cały artykuł

—————

2013-07-24 01:44

(Nie) chcemy, (nie) rozumiemy, (nie) potrafimy?

Cały artykuł

—————

2013-07-15 00:31

Dlaczego plany zagospodarowania są tak ważne?

Cały artykuł

—————

2013-07-10 22:07

Specyficzna specyfika zawodu urbanisty

Cały artykuł

—————

2013-07-09 00:24

Niech żyje bal!

Cały artykuł

—————

2013-07-03 00:30

Członkowie wszystkich korporacji zawodowych łączcie się!

Cały artykuł

—————

2013-06-26 01:48

Życie w planistycznym trójkącie

Cały artykuł

—————

2013-06-23 20:19

Pro Krajowa Rada PIU bono

Cały artykuł

—————

2013-06-20 00:53

Bilans postplanistyczny 2013

Cały artykuł

—————

2013-06-19 00:57

Kciuk Wielkiego Deregulatora

Cały artykuł

—————

2013-06-17 00:50

Ocieplanie portalowego wizerunku

Cały artykuł

—————

2013-06-12 00:59

Wymagania niezbędne i dodatkowe

Cały artykuł

—————

2013-06-10 00:34

Planistyczne ingrediencje

Cały artykuł

—————

2013-06-06 00:50

Poza rzeczywistością

Cały artykuł

—————

2013-06-05 01:10

Kodyfikacyjna wizja rozwoju gospodarczego

Cały artykuł

—————

2013-05-24 00:52

XII Zjazd federacji urbanistów?

Cały artykuł

—————

2013-05-14 22:43

List otwarty w sprawie całkowitej deregulacji zawodu urbanisty

Cały artykuł

—————

2013-05-14 00:49

Przedzjazdowy rachunek sumienia

Cały artykuł

—————

2013-05-12 20:29

Izba Urbanistów per procura

Cały artykuł

—————

2013-05-09 01:05

… karawan(a) idzie dalej

Cały artykuł

—————

2013-05-08 13:26

Polska (planistyczna) z oddali

Cały artykuł

—————

2013-05-06 01:04

"Nosił wilk razy kilka..."

Cały artykuł

—————

2013-05-05 21:56

"Inne ważne miejsca w sieci"

Cały artykuł

—————

2013-04-23 00:30

Sąd nad sądami

Cały artykuł

—————

2013-04-19 09:59

KontrURBANISTA: czteroletni monolog-rzeka

Cały artykuł

—————

2013-04-18 00:49

Adam Asnyk - reaktywacja

Cały artykuł

—————

2013-04-12 11:53

Społeczeństwo obywatelskie w Białymstoku?

Cały artykuł

—————

2013-04-10 01:21

Planowanie przestrzenne – krótka historia legislacyjnych porażek (cz.5)

Cały artykuł

—————

2013-04-08 02:07

Jedyne wyjście - samorozwiązanie Izby Urbanistów

Cały artykuł

—————

2013-04-08 01:58

Przeciw a nawet „za”

Cały artykuł

—————

2013-04-07 15:33

Kodyfikacyjne wypieki

Cały artykuł

—————

2013-04-04 00:45

Planistyki polskiej żywot uda(wa)ny

Cały artykuł

—————

2013-03-19 07:07

"Paradoks Gowina"

Cały artykuł

—————

2013-03-19 07:00

Na Wschodzie bez zmian

Cały artykuł

—————

2013-03-15 00:22

Planowanie przestrzenne – krótka historia legislacyjnych porażek (cz.4)

Cały artykuł

—————

2013-03-07 01:37

Planowanie przestrzenne – krótka historia legislacyjnych porażek (cz.3)

Cały artykuł

—————

2013-03-06 00:45

„Syndrom Styki”

Cały artykuł

—————

2013-02-28 23:31

Planowanie przestrzenne – krótka historia legislacyjnych porażek (cz.2)

Cały artykuł

—————

2013-02-24 22:35

Planistyczny Hyde Park

Cały artykuł

—————

2013-02-21 19:11

Planowanie przestrzenne – krótka historia legislacyjnych porażek (cz.1)

Cały artykuł

—————

2013-02-19 01:16

Klin klinem

Cały artykuł

—————

2013-02-14 09:11

"Czy miasta w Polsce zbankrutują?" - bezdyskusyjny głos w dyskusji

Cały artykuł

—————

2013-02-07 01:54

Legislacyjna "powtórka z rozrywki"?

Cały artykuł

—————

2013-01-30 01:52

Zamiast

Cały artykuł

—————

2013-01-28 00:55

Zdecydowane „raczej nie”

Cały artykuł

—————

2013-01-24 01:17

Bez prawie...

Cały artykuł

—————

2013-01-21 12:38

Izbowy "fotoradar"?

Cały artykuł

—————

2013-01-17 00:55

Andrzej Jędraszko – urbanista (nie)zapomniany

Cały artykuł

—————

2013-01-09 00:35

Innej drogi nie ma

Cały artykuł

—————

2013-01-08 01:37

Urbanista wiecznie żywy

Cały artykuł

—————

2013-01-07 00:04

Wśród serdecznych przyjaciół…

Cały artykuł

—————

2013-01-04 00:50

Votum w znacznym stopniu separatum

Cały artykuł

—————

2012-12-19 22:16

Z izby do salonu

Cały artykuł

—————

2012-12-16 15:32

Deregulacyjna mżawka

Cały artykuł

—————

2012-12-12 00:56

Wspomnień czar

Cały artykuł

—————

2012-12-02 21:37

Planistyczne vademecum

Cały artykuł

—————

2012-11-26 01:42

Błąd pilota?

Cały artykuł

—————

2012-11-23 00:28

W krainie akwarelkowców

Cały artykuł

—————

2012-11-19 01:53

Planowanie przestrzenne pełną piersią

Cały artykuł

—————

2012-11-09 09:48

NA DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

Cały artykuł

—————

2012-11-07 00:45

Czarno (na białym) to widzę

Cały artykuł

—————

2012-11-06 09:44

(Bez)graniczne władztwo planistyczne?

Cały artykuł

—————

2012-10-31 22:11

Dyskusje (nie)dokończone

Cały artykuł

—————

2012-10-25 01:54

Leczenie dżumy cholerą

Cały artykuł

—————

2012-10-21 00:45

Deregulacja według Kontrurbanisty

Cały artykuł

—————

2012-10-19 16:41

Towarzystwo Nieurbanistów Polskich?

Cały artykuł

—————

2012-10-17 21:11

The Day After

Cały artykuł

—————

2012-10-15 00:08

"Deregulacja" polityki mieszkaniowej

Cały artykuł

—————

2012-10-13 21:41

Historia TUP według Konopnickiej

Cały artykuł

—————

2012-10-13 21:34

Cytat roku

Cały artykuł

—————

2012-10-12 00:39

W imieniu…?

Cały artykuł

—————

2012-10-11 00:51

Korporacyjne „tak” dla deregulacji zawodu urbanisty?

Cały artykuł

—————

2012-10-07 22:35

Kongresowe przesłanie

Cały artykuł

—————

2012-10-04 01:06

Deregulacyjna żółta kartka

Cały artykuł

—————

2012-09-28 01:17

Kontrurbanista w publikacji Wolters Kluwer Polska

Cały artykuł

—————

2012-09-26 00:18

Partycypować - jak to łatwo powiedzieć

Cały artykuł

—————

2012-09-20 01:12

Przestrzenie polskie

Cały artykuł

—————

2012-09-19 00:40

Widzący z Lublina?

Cały artykuł

—————

2012-09-14 01:55

Widmo bankructwa w oparach planistycznej mistyfikacji

Cały artykuł

—————

2012-09-05 09:32

Powróćmy, jak za dawnych lat ...

Cały artykuł

—————

2012-09-04 11:17

Co dalej z reformą planowania przestrzennego?

Cały artykuł

—————

2012-08-31 09:37

„Ład przestrzenny elementem dziedzictwa i tożsamości”

Cały artykuł

—————

2012-08-30 01:07

Komu potrzebna korporacja urbanistów?

Cały artykuł

—————

2012-08-27 00:37

Czekanie na "zderzanie pomysłów"

Cały artykuł

—————

2012-07-23 20:38

Budujemy nowy dom, jeszcze jeden …. ?

Cały artykuł

—————

2012-07-06 11:23

Ludwiku i Sabo...

Cały artykuł

—————

2012-06-18 01:54

Izbowa matrioszka

Cały artykuł

—————

2012-06-14 14:28

A co ze sztandarem?

Cały artykuł

—————

2012-06-06 23:14

Raz na ludowo

Cały artykuł

—————

2012-06-06 22:58

Klęska (apelowego) urodzaju

Cały artykuł

—————

2012-06-05 18:24

Apel do...?

Cały artykuł

—————

2012-06-04 23:09

Korporacja m(iło)ściwie panująca

Cały artykuł

—————

2012-06-04 17:18

Lamus Urbanistów Polskich

Cały artykuł

—————

2012-05-30 17:06

W zaułku specustaw

Cały artykuł

—————

2012-05-28 19:55

Każda pliszka swój kodeks chwali

Cały artykuł

—————

2012-05-25 15:12

Déjà vu

Cały artykuł

—————

2012-05-21 00:34

Witaj jutrzenko swobody (budowlanej)

Cały artykuł

—————

2012-05-17 18:23

KOMUNIKAT DLA URBANISTÓW

Cały artykuł

—————

2012-05-09 17:35

Quo vadis Polska Izbo Urbanistów?

Cały artykuł

—————

2012-04-24 21:58

Oj tam, oj tam?

Cały artykuł

—————

2012-04-22 20:49

Wystarczy być

Cały artykuł

—————

2012-04-18 18:29

Źdźbło

Cały artykuł

—————

2012-04-13 22:52

Uwagi do projektu zmiany Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Polskiej Izby Urbanistów.

Cały artykuł

—————

2012-04-05 22:19

Szpachla, szpachla…?

Cały artykuł

—————

2012-04-01 19:35

Kontrurbanista – wołający na pustyni?

Cały artykuł

—————

2012-03-17 18:03

W awangardzie deregulacji

Cały artykuł

—————

2012-03-16 19:51

Szepty o wrzasku (w przestrzeni)

Cały artykuł

—————

2012-03-14 20:00

„Stepowienie” przestrzenne

Cały artykuł

—————

2012-02-29 22:09

Planowanie przestrzenne czy suflerowanie legitymizujące?

Cały artykuł

—————

2012-02-24 19:45

Rzeczyznawcy

Cały artykuł

—————

2012-02-16 20:52

Portal kontrURBANISTA - "trailer" KPZK 2030?

Cały artykuł

—————

2012-01-26 22:56

(Nie)odpowiedzialni za miasto?

Cały artykuł

—————

2011-12-29 21:16

Korporacja (prawie) bezgrzeszna

Cały artykuł

—————

2011-12-18 23:47

Vaclava Havla refleksje o przestrzeni

Cały artykuł

—————

2011-12-16 21:06

Rada Ministrów stawia na ład przestrzenny!

Cały artykuł

—————

2011-12-15 21:49

Nowa deklinacja 2012?

Cały artykuł

—————

2011-12-07 19:44

Złoto korporacji

Cały artykuł

—————

2011-11-28 18:10

W poradni u księcia Radziwiłła

Cały artykuł

—————

2011-11-21 22:59

O wysokości składki członkowskiej - czyli stringi bliższe ciału

Cały artykuł

—————

2011-11-17 16:29

„Planidłoniści”

Cały artykuł

—————

2011-11-06 19:42

O prymacie jakości prawa nad jakością życia

Cały artykuł

—————

2011-11-04 21:46

Wykładnia językowa likwidacji planowania przestrzennego

Cały artykuł

—————

2011-10-25 19:51

Poplamiona przestrzeń

Cały artykuł

—————

2011-10-19 19:24

Przed Świętem Niepodległości

Cały artykuł

—————

2011-10-06 09:21

Lektura do (korporacyjnej) poduszki

Cały artykuł

—————

2011-09-26 11:26

Nowe dobro narodowe?

Cały artykuł

—————

2011-09-07 09:40

Konkurs z rebusem

Cały artykuł

—————

2011-08-31 13:08

Nowe wyzwania polskiej planistyki

Cały artykuł

—————

2011-08-24 09:24

E-mail otwarty do Prezesa Izby Urbanistów

Cały artykuł

—————

2011-07-18 14:19

List (nieśmiało) otwarty

Cały artykuł

—————

2011-07-12 12:35

Legislacyjna pointa

Cały artykuł

—————

2011-07-11 22:45

W pustyni czy w puszczy?

Cały artykuł

—————

2011-06-24 18:31

Obywatelski projekt ustawy planistycznej?

Cały artykuł

—————

2011-06-08 23:31

Gra o przestrzeń: urbaniści versus poznańscy urbaniści

Cały artykuł

—————

2011-06-06 17:40

Katowicka jaskółka...i co dalej?

Cały artykuł

—————

2011-06-01 17:17

„Miałem sen…”

Cały artykuł

—————

2011-05-20 23:49

Antykorporacyjne faux pas?

Cały artykuł

—————

2011-05-20 21:48

Na izbową nutę

Cały artykuł

—————

2011-05-12 20:34

O tożsamości dyskusji publicznej (+ ankieta)

Cały artykuł

—————

2011-04-28 20:45

W pułapce wykładni

Cały artykuł

—————

2011-04-27 20:38

Przepraszam, ja w sprawie konia

Cały artykuł

—————

2011-04-14 21:57

Małysz przegrał?

Cały artykuł

—————

2011-04-13 23:11

Adoptujmy adeptów!

Cały artykuł

—————

2011-04-10 22:18

Jednym głosem

Cały artykuł

—————

2011-04-05 17:22

Siedem grzechów głównych urbanistów polskich

Cały artykuł

—————

2011-04-01 18:35

Rewolucja w procedurach planistycznych?

Cały artykuł

—————

2011-03-31 19:01

Kto(ś)?

Cały artykuł

—————

2011-03-29 19:59

Sztandar (z) Izby wyprowadzić?

Cały artykuł

—————

2011-03-25 17:36

Pada deszcz?

Cały artykuł

—————

2011-03-22 21:34

(Mea) culpa, (mea) maxima culpa?

Cały artykuł

—————

2011-03-15 19:57

Homeopatia przestrzenna – rzeczywistość postplanistyczna?

Cały artykuł

—————

2011-03-14 17:02

Grunt to utrzymać kontakt z rzeczywistością!

Cały artykuł

—————

2011-01-04 20:20

Planowanie przestrzenne AD 2011 po chińsku?

Cały artykuł

—————

2010-12-31 19:14

Sylwestrowe kłopoty z antycypacją

Cały artykuł

—————

2010-12-16 18:33

Rekomendacje GKU-A – głos wołającego na puszczy?

Cały artykuł

—————

2010-12-02 21:25

„Optymalizację sposobu opiniowania” kujmy, póki gorąca!

Cały artykuł

—————

2010-12-01 23:33

Izba (Wyższa) Urbanistów?

Cały artykuł

—————

2010-12-01 21:39

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - warkocze polskiej planistyki?

Cały artykuł

—————

2010-11-26 19:31

Co wolno wojewodzie to nie tobie…samorządzie?

Cały artykuł

—————

2010-11-25 22:41

(Nie)porozumienie w sprawie porozumienia

Cały artykuł

—————

2010-11-16 21:30

Debata o rozlanym mleku

Cały artykuł

—————

2010-07-01 23:03

Ile cukru w cukrze?

Cały artykuł

—————

2010-06-23 18:46

W kierunku społeczeństwa obywatelskiego?

Cały artykuł

—————

2010-06-22 20:58

Czekając na powrót syna marnotrawnego

Cały artykuł

—————

2010-06-21 18:53

Debata o konkursie?

Cały artykuł

—————

2010-06-21 18:17

Milczenie urbanistów - wyższa forma aktywności? ANKIETA

Cały artykuł

—————

2010-06-16 21:53

Ozonowanie szamba – czyli o przewadze uzgadniania nad opiniowaniem

Cały artykuł

—————

2010-06-15 19:39

Powódź 2010 - dlaczego?

Cały artykuł

—————

2010-03-07 00:00

KODEKS ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

Cały artykuł

—————

2010-01-24 19:43

Planowanie event(ualne) – nowy paradygmat?

Cały artykuł

—————

2010-01-21 17:19

Eko-urbanistyka albo dehumanizacja przestrzeni

Cały artykuł

—————

2010-01-20 23:02

W rytmie szlagierów z Titanica

Cały artykuł

—————

2010-01-19 19:22

W oczekiwaniu na nieoczekiwaną zamianę miejsc

Cały artykuł

—————

2010-01-07 18:46

Na tropie genu ładu przestrzennego

Cały artykuł

—————

2010-01-06 19:59

Z ministerialnej mikrofalówki – czyli o planowaniu przestrzennym A.D. 2010

Cały artykuł

—————

2009-12-30 16:29

Jeźdźcy Apokalipsy czyli legitymizacja chaosu

Cały artykuł

—————

2009-12-10 19:20

Oświadczenie

Cały artykuł

—————

2009-12-07 18:57

Deontologia urbanistów?

Cały artykuł

—————

2009-12-03 21:26

Samorząd urbanistów – „reprezentacja” czy „zrzeszenie”?

Cały artykuł

—————

2009-12-02 22:08

Urbanista - zawód za(d)ufania?

Cały artykuł

—————

2009-11-18 18:24

„Grantowe” planowanie przestrzenne?

Cały artykuł

—————

2009-11-09 20:52

Specustawa planistyczna

Cały artykuł

—————

2009-10-29 21:45

Praca dla urbanistów od zaraz!

Cały artykuł

—————

2009-05-29 23:01

Zamieszanie w barierach (inwestycyjnych)

Cały artykuł

—————

2009-05-20 17:26

Przełomowa nowelizacja

Cały artykuł

—————

2009-05-19 21:29

Komisje urbanistyczno-architektoniczne, czy są potrzebne?

Cały artykuł

—————

2009-05-18 16:51

Komisja Europejska locuta causa finita?

Cały artykuł

—————

2009-04-19 22:58

Postęp w planowaniu przestrzennym

Cały artykuł

—————


 

Ankieta

Jak oceniasz portal kontrURBANISTA?

bardzo interesujący (452)
83%

interesujący (35)
6%

nie mam zdania (16)
3%

mało interesujący (19)
3%

zdecydowanie nieinteresujący (23)
4%

Całkowita liczba głosów: 545


***********************

2011-11-08 06:37

"PLANIDŁA"

"

Cały artykuł

—————**** KRONIKA ****

2015-10-28 08:04

Łabędzi śpiew

Cały artykuł

—————

2015-10-05 01:05

"Gorące krzesła"

Cały artykuł

—————

2015-06-30 20:40

Winni? Oni! Tamci! Inni!

Cały artykuł

—————

2015-06-28 12:00

KPZK 2030 - "skapywanie bogactwa"

Cały artykuł

—————

2015-05-06 11:35

"Chcieliśmy dobrze"

Cały artykuł

—————

2015-03-24 21:15

Z cyklu: papier wszystko wytrzyma

Cały artykuł

—————

2015-03-09 00:59

Prima aprilis w marcu

Cały artykuł

—————

2015-03-05 19:16

Czekanie na cud

Cały artykuł

—————

2015-03-02 22:46

Kodeks błyskawiczny

Cały artykuł

—————

2015-02-26 00:26

Towarzyskie Urbanistów Pogawędki z Ministrem (cd)

Cały artykuł

—————

2015-02-18 00:49

Event z kawą powitalną i lunchem

Cały artykuł

—————

2015-02-10 22:29

Rekomendacje... sobie a muzom

Cały artykuł

—————

2015-02-01 11:25

TUPanie zastępcze

Cały artykuł

—————

2015-01-07 00:19

Chaos na temat chaosu w przestrzeni

Cały artykuł

—————

2014-12-17 01:02

Rewitalizacja bez reformy planowania przestrzennego i prawa budowlanego?

Cały artykuł

—————

2014-12-04 11:18

Baza (nie)wiedzy II

Cały artykuł

—————

2014-12-01 00:33

Porażka filozofii wolności budowlanej?

Cały artykuł

—————

2014-10-30 21:01

Baza (nie)wiedzy I

Cały artykuł

—————

2014-10-23 22:58

Towarzyskie (poderegulacyjne) urbanistów pogawędki

Cały artykuł

—————

2014-10-23 01:01

Kodeks urbanistyczno-budowlany nie w tej kadencji

Cały artykuł

—————


KTO CZYTA NIE BŁĄDZI?

2011-10-05 11:38

(Nie)poradnik inwestorski z logowaniem

Cały artykuł

—————

2011-02-03 19:29

Jak Kmicic z Radziwiłłem

Cały artykuł

—————

2010-11-25 17:14

A jednak partycypacja społeczna!

Cały artykuł

—————

2010-06-17 21:46

Walka prośbami

Cały artykuł

—————

2010-01-22 18:44

Kto czyta (Rzeczpospolitą) sam sobie szkodzi

Cały artykuł

—————

2009-12-18 22:27

Zastępcze planowanie przestrzenne

Cały artykuł

—————

2009-12-16 20:44

Władztwo planistyczne według Nostradamusa

Cały artykuł

—————

2009-12-04 21:49

Koniec świata wcześniej?

Cały artykuł

—————

2009-11-29 20:49

Wola wójta?

Cały artykuł

—————

2009-10-26 22:32

Odrolnienie według Rzeczpospolitej

Cały artykuł

—————

2009-10-23 19:42

Co dalej z budową apartamentowca?

Cały artykuł

—————

2009-10-02 21:29

Jak scalić i podzielić nieruchomości

Cały artykuł

—————

2009-10-02 19:14

Planowanie przestrzenne, durnie!

Cały artykuł

—————

2009-08-20 18:45

Problemy z uzgodnieniem planu miejscowego

Cały artykuł

—————

2009-07-23 20:04

Dokumentacja procedury planistycznej obowiązkowa

Cały artykuł

—————

2009-06-04 19:24

Warunki zabudowy dopiero po analizie urbanistycznej

Cały artykuł

—————

2009-03-24 17:22

Odrolnienie (a sprawa polska)

Cały artykuł

—————

2009-01-10 21:37

Planistyczna droga do hipermarketu

Cały artykuł

—————

2008-12-01 19:16

Co gminie wolno w decyzji wzzt?

Cały artykuł

—————

2008-11-23 23:12

Kiedy zabudowa siedliskowa (zagrodowa) bez planu?

Cały artykuł

—————


 

    PUBLIKACJE PORTALU 


  Ankieta

Istnieje hipoteza, iż na początku był chaos. Czy obecny stan polskiej przestrzeni to:

twórcze rozwinięcie pierwotnej koncepcji (284)
72%

jej konsekwentna kontynuacja (33)
8%

nieudolne naśladownictwo (76)
19%

Całkowita liczba głosów: 393


 

Galeria KONTRURBANISTY

/album/galeria-rysunku/a05-05-2011-png/

—————

/album/galeria-rysunku/a06-05-2010-png/

—————

/album/galeria-rysunku/a07-05-2011-jpg/

—————

/album/galeria-rysunku/a10-05-2011-jpg/

—————

/album/galeria-rysunku/a11-06-2011-kopia-png2/

—————

/album/galeria-rysunku/dereg1-1-png/

—————

/album/galeria-rysunku/iu-202014-1-png/

—————

/album/galeria-rysunku/kub-1-png/

—————

/album/galeria-rysunku/kub-20nie-1-jpg/

—————

/album/galeria-rysunku/whs-14-20-png/

—————

/album/galeria-rysunku/reset1-png/

——————————